Use of ‘Doesn’t Have’

नाही / नसते चा वापर

आपण वाक्यात ‘डोन्ट हॅव’ कसे वापरायचे हे पाहिले आहे. या प्रकरणात आपण ‘डझन्ट हॅव’ कसे वापरायचे हे पाहू. फरक हा आहे कि आपण ‘डझन्ट हॅव’ तृतीय पुरुषी एकवचनी नामासह वापरतो, म्हणजेच तो /ती / ते  किंवा अन्य एकवचनी नाम.

‘डोन्ट हॅव’ चा वापर कसा करायचा हे विसरला असाल तर Use of don't have या लिंकवर क्लिक करा आणि पुन्हा उजळणी करा.

In this lesson, we shall see how to form a sentence with ‘doesn’t have’.

या पाठात आपण ‘डझन्ट हॅव’ सह वाक्य कसे तयार करावे हे पाहू.

 Formation of a sentence

वाक्याची रचना

कशाचीही मालकी नसल्याची सांगण्यासाठी वाक्य रचना कशी करावी हे आपण पाहू.

We can form a sentence as;

आपण वाक्य असे तयार करू शकतो;

 • Subject (he/she/it/any singular noun) + doesn't have + remaining words.
 • कर्ता (तो /ती / ते  किंवा अन्य एकवचनी नाम) + नाही / नसते + उर्वरित शब्द.

Here are some examples. The formation of a sentence is as above.

येथे काही उदाहरणे आहेत. वाक्यरचना वरीलप्रमाणे आहे.

Let’s have a look-

 1. He doesn’t have a red tie and red cufflinks.
  त्याच्याकडे लाल टाय आणि लाल कफलिंक्स नाहीत.
 2. She doesn’t have long golden hair.
  तिचे केस लांब सोनेरी नाहीत.
 3. Sheela doesn’t have a book with a plastic cover.
  शीलाकडे प्लास्टिकचे आवरण असलेले पुस्तक नाही.
 4. Sameer doesn’t have a computer with a graphic card.
  समीरकडे ग्राफिक कार्ड असलेला संगणक नाही.
 5. Gaurav doesn’t have so much workload in the office.
  गौरवला कार्यालयात कामाचा खूप बोजा नाही.
 6. She doesn’t have a collection of ornaments.
  तिच्याकडे दागिन्यांचा संग्रह नाही.
 7. He doesn’t have an auto-driving car.
  त्याच्याकडे स्वयंचलित कार नाही.
 8. Neela doesn’t have two stepsisters. (relationship)
  नीलाला दोन सावत्र बहिणी नाहीत. (नाते)
 9. Dolly doesn’t have a pink doll.
  डॉलीकडे गुलाबी बाहुली नाही.
 10. Nikita doesn’t have a dozen pencils.
  निकिताकडे एक डझन पेन्सिल नाहीत.
 11. He doesn’t have two bedrooms flat in Mumbai.
  त्याच्याकडे मुंबईत दोन बेडरूमचा फ्लॅट नाही.
 12. Sheela doesn’t have a severe headache. (physical feeling)
  शीलाला तीव्र डोकेदुखी नाही. (शारीरिक भावना)
 13. He doesn’t have pain in his ankle.
  त्याच्या घोट्यात वेदना नाही.
 14. She doesn’t have a piano with its stand.
  तिच्याकडे स्टँडसह पियानो नाही.
 15. It doesn’t have four sharp sides.
  त्यास चार तीक्ष्ण बाजू नाहीत.
 16. He doesn’t have a meeting at 2 pm today.
  आज दुपारी दोन वाजता त्याची बैठक नाही.
 17. She doesn’t have black pants with two pockets.
  तिच्याकडे दोन खिसे असलेला काळा पँट नाही.
 18. A tiger doesn’t have black stripes on its body.
  वाघाच्या शरीरावर काळे पट्टे नसतात.
 19. It doesn’t have attractive blue eyes.
  त्याचे निळे आकर्षक डोळे नाहीत.
 20. A nurse doesn’t have a difficult job.
   परिचारिकेचे काम कठीण नसते.
 21. A teacher doesn’t have a laptop to teach students.
  विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी शिक्षकाकडे लॅपटॉप नाही.
 22. This boy doesn’t have a blue dress.
  या मुलाचा पोशाख निळा नाही.
 23. A bird doesn’t have wings to fly.
  पक्ष्याला उडण्यासाठी पंख नसतात.
 24. An animal doesn’t have a tail.
  प्राण्याला शेपटी नसते.
 25. A squirrel doesn’t have a beautiful bushy tail.
  खारीला झुबकेदार शेपटी नसते.
 26. Parth doesn’t have a small school bag.
  पार्थकडे एक लहान शाळेची बॅग नाही.
 27. Saurabh doesn’t have a new white coloured scale.
  सौरभकडे पांढर्‍या रंगाची एक नवीन मोजपट्टी नाही.
 28. She doesn’t have a gate pass for that event.
  तिच्याकडे त्या कार्यक्रमाचे फाटक पार-पत्र नाही.
 29. He doesn’t have a controversial life.
  त्याचे जीवन विवादास्पद नाही.
 30. Suvarna doesn’t have many types of boxes.
  सुवर्णाकडे अनेक प्रकारचे बॉक्स नाहीत.
 31. He doesn’t have two paintings painted by M. F. Husain.
  त्याच्याकडे एम. एफ. हुसेन यांनी काढलेली दोन चित्रे नाहीत.

Back        Next