Use of ‘Doesn’t Have’

नाही / नसते चा वापर

आपण वाक्यात ‘डोन्ट हॅव’ कसे वापरायचे हे पाहिले आहे. या प्रकरणात आपण ‘डझन्ट हॅव’ कसे वापरायचे हे पाहू. फरक हा आहे कि आपण ‘डझन्ट हॅव’ तृतीय पुरुषी एकवचनी नामासह वापरतो, म्हणजेच तो /ती / ते  किंवा अन्य एकवचनी नाम.

‘डोन्ट हॅव’ चा वापर कसा करायचा हे विसरला असाल तर Use of don't have या लिंकवर क्लिक करा आणि पुन्हा उजळणी करा.

In this lesson, we shall see how to form a sentence with ‘doesn’t have’.

या पाठात आपण ‘डझन्ट हॅव’ सह वाक्य कसे तयार करावे हे पाहू.

 Formation of a sentence

वाक्याची रचना

कशाचीही मालकी नसल्याची सांगण्यासाठी वाक्य रचना कशी करावी हे आपण पाहू.

We can form a sentence as;

आपण वाक्य असे तयार करू शकतो;

 • Subject (he/she/it/any singular noun) + doesn't have + remaining words.
 • कर्ता (तो /ती / ते  किंवा अन्य एकवचनी नाम) + नाही / नसते + उर्वरित शब्द.

Here are some examples. The formation of a sentence is as above.

येथे काही उदाहरणे आहेत. वाक्यरचना वरीलप्रमाणे आहे.

Let’s have a look-

 1. He doesn’t have a red tie and red cufflinks.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  त्याच्याकडे लाल टाय आणि लाल कफलिंक्स नाहीत.
 2. She doesn’t have long golden hair.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  तिचे केस लांब सोनेरी नाहीत.
 3. Sheela doesn’t have a book with a plastic cover.
  शीलाकडे प्लास्टिकचे आवरण असलेले पुस्तक नाही.
 4. Sameer doesn’t have a computer with a graphic card.
  समीरकडे ग्राफिक कार्ड असलेला संगणक नाही.
 5. Gaurav doesn’t have so much workload in the office.
  गौरवला कार्यालयात कामाचा खूप बोजा नाही.
 6. She doesn’t have a collection of ornaments.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  तिच्याकडे दागिन्यांचा संग्रह नाही.
 7. He doesn’t have an auto-driving car.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  त्याच्याकडे स्वयंचलित कार नाही.
 8. Neela doesn’t have two stepsisters. (relationship)
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  नीलाला दोन सावत्र बहिणी नाहीत. (नाते)
 9. Dolly doesn’t have a pink doll.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  डॉलीकडे गुलाबी बाहुली नाही.
 10. Nikita doesn’t have a dozen pencils.
  निकिताकडे एक डझन पेन्सिल नाहीत.
 11. He doesn’t have two bedrooms flat in Mumbai.
  त्याच्याकडे मुंबईत दोन बेडरूमचा फ्लॅट नाही.
 12. Sheela doesn’t have a severe headache. (physical feeling)
  शीलाला तीव्र डोकेदुखी नाही. (शारीरिक भावना)
 13. He doesn’t have pain in his ankle.
  Error occurred when trying to fetch the file using wp_remote_get(). cURL error 35: Recv failure: Connection reset by peer
  त्याच्या घोट्यात वेदना नाही.
 14. She doesn’t have a piano with its stand.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  तिच्याकडे स्टँडसह पियानो नाही.
 15. It doesn’t have four sharp sides.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  त्यास चार तीक्ष्ण बाजू नाहीत.
 16. He doesn’t have a meeting at 2 pm today.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  आज दुपारी दोन वाजता त्याची बैठक नाही.
 17. She doesn’t have black pants with two pockets.
  तिच्याकडे दोन खिसे असलेला काळा पँट नाही.
 18. A tiger doesn’t have black stripes on its body.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  वाघाच्या शरीरावर काळे पट्टे नसतात.
 19. It doesn’t have attractive blue eyes.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  त्याचे निळे आकर्षक डोळे नाहीत.
 20. A nurse doesn’t have a difficult job.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
   परिचारिकेचे काम कठीण नसते.
 21. A teacher doesn’t have a laptop to teach students.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी शिक्षकाकडे लॅपटॉप नाही.
 22. This boy doesn’t have a blue dress.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  या मुलाचा पोशाख निळा नाही.
 23. A bird doesn’t have wings to fly.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  पक्ष्याला उडण्यासाठी पंख नसतात.
 24. An animal doesn’t have a tail.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  प्राण्याला शेपटी नसते.
 25. A squirrel doesn’t have a beautiful bushy tail.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  खारीला झुबकेदार शेपटी नसते.
 26. Parth doesn’t have a small school bag.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  पार्थकडे एक लहान शाळेची बॅग नाही.
 27. Saurabh doesn’t have a new white coloured scale.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  सौरभकडे पांढर्‍या रंगाची एक नवीन मोजपट्टी नाही.
 28. She doesn’t have a gate pass for that event.
  तिच्याकडे त्या कार्यक्रमाचे फाटक पार-पत्र नाही.
 29. He doesn’t have a controversial life.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  त्याचे जीवन विवादास्पद नाही.
 30. Suvarna doesn’t have many types of boxes.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  सुवर्णाकडे अनेक प्रकारचे बॉक्स नाहीत.
 31. He doesn’t have two paintings painted by M. F. Husain.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  त्याच्याकडे एम. एफ. हुसेन यांनी काढलेली दोन चित्रे नाहीत.

Back        Next