Use of Don’t Have

नाही / नसते चा वापर 

Use of 'have' to tell about non-possession.

मालकी नसल्याची सांगण्यासाठी नकारात्मक वाक्यात ‘have’ चा वापर

In this lesson, we shall see how to form a negative sentence to explain the possession of anything, physical feeling, and relationships.

या पाठात आपण कोणत्याही गोष्टीचा ताबा/ मालकी, शारीरिक भावना व नाती सांगण्यासाठी नकारात्मक वाक्य कसे तयार करावे हे पाहू.

In the previous lesson, we have seen how to form a negative sentence with haven't.

मागील धड्यात आपण हॅवन्ट चा उपयोग करून नकारात्मक वाक्य कसे तयार करावे ते पाहिले.

Negative sentences with 'do' are more common than without do.

'डु' सहचि नकारात्मक वाक्ये ' डु' शिवाय पेक्षा अधिक सामान्यपणे  आढळतात.

In this lesson, we shall see how to form a sentence with do.

या पाठात आपण ' डु' सह वाक्य कसे तयार करावे हे पाहू.

Formation of a sentence

वाक्याची रचना

कशाचीही मालकी नसल्याची सांगण्यासाठी वाक्य रचना कशी करावी हे आपण पाहू.

We can form a sentence as;

आपण वाक्य असे तयार करू शकतो;

 • Subject (I / you / we/ any plural noun) + don’t have + remaining words.
 • कर्ता (मी / आम्ही / तू/ तूम्ही/ 'ते' /अन्य अनेकवचनी नाम) + don’t have ' नाही / नसते ' + उर्वरित शब्द

Let's see how to use 'don't have' in a sentence.

चला वाक्यात ‘डोन्ट हॅव’ कसे वापरायचे ते पाहूया.

Here are some examples. The formation of a sentence is as above.

येथे काही उदाहरणे आहेत. वाक्यरचना वरीलप्रमाणे आहे.

Let’s have a look- 

 1. I don’t have a book with pictures.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  माझ्याकडे चित्र असलेले पुस्तक नाही.  
 2. We don’t have six notebooks in our cupboard.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  आमच्याकडे आमच्या कपाटात सहा वह्या नाहीत. 
 3. You don’t have a new calendar on a wall.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  तुमच्याकडे भिंतीवर एक नवीन दिनदर्शिका नाही. 
 4. They don’t have a CPU with a graphic card.
  त्यांच्याकडे ग्राफिक कार्ड असलेले सीपीयू नाही.
 5. I don’t have too much homework.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  मला खूप गृहपाठ/ गृहकार्य नाही.
 6. We don’t have a shoe rack with a blue cover.
  आमच्याकडे निळ्या रंगाचे आवरण असलेले बुटांचे कपाट नाही.    
 7. You don’t have an artistic viewpoint.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  तुम्हाला कलात्मक दृष्टीकोन नाही.
 8. I don’t have a sister two years younger than me. (relationship)
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  मला माझ्यापेक्षा दोन वर्षांनी लहान एक बहीण नाही. (नाते)
 9. I don’t have a green skirt with white patches.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  माझ्याकडे पांढरे ठिपके असलेला एक हिरवा घागरा नाही.
 10. You don’t have a blue shirt with a polo collar.
  तुला पोलो कॉलरचा निळा शर्ट नाही.
 11. They don’t have five files of card paper.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  त्यांच्याकडे कागदाच्या कपटाच्या पाच फाईल्स नाहीत.    
 12. I don’t have a headache since morning. (physical feeling)
  मला सकाळपासूनच डोकेदुखी नाही. (शारीरिक भावना)
 13. You don’t have backache due to the overriding of a bicycle.
  तुम्हाला सायकलच्या अति वापरामुळे पाठदुखी नाही.
 14. We don’t have our own cricket kit.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  आमच्याकडे स्वतः चा क्रिकेट संच नाही.
 15. They don’t have a water tank in their house.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  त्यांच्या घरात पाण्याची टाकी नाही.
 16. I don’t have a meeting at 2 pm today.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  आज दुपारी दोन वाजता माझी बैठक नाही. त्या 
 17. We don’t have two bedrooms flat in that building.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  इमारतीत आमचा दोन शय्यागृह असलेला फ्लॅट नाही. 
 18. You don’t have an iPhone to use for shooting that event.
  त्या कार्यक्रमाच्या चित्रणात वापर करण्यासाठी तुमच्याकडे आयफोन नाही. 
 19. They don’t have a white car.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  त्यांच्याकडे पांढरी कार नाही.
 20. Nurses don’t have a difficult job.
  परिचारिकांना कठीण काम नाही/ नसते.
 21. Teachers don’t have a vacation for one month.
  शिक्षकांना एक महिन्याची सुट्टी नाही/ नसते.  
 22. Those boys don’t have blue dresses.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  त्या मुलांना निळे कपडे नाहीत. 
 23. Birds don’t have wings.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  पक्ष्यांना पंख नसतात.
 24. Animals don’t have tails.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  प्राण्यांना शेपट्या नाहीत/ नसतात. 
 25. Squirrels don’t have bushy tails.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  खारींना झुबकेदार शेपटी नसते.
 26. I don’t have a new black jersey.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  माझ्याकडे एक नवीन काळी जर्सी नाही.   
 27. You don’t have a new haircut today.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  आज तु केस नवीन पद्धतिने कापले नाही.
 28. They don’t have a football match next week.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  पुढच्या आठवड्यात त्यांचा फुटबॉलचा सामना नाही. 
 29. I don’t have a big assignment this week.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  या आठवड्यात मला एक नेमून दिलेले मोठे काम नाही.
 30. They don’t have two cotton bags.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  त्यांच्याकडे दोन कापडी पिशव्या नाहीत. 

                        Back        Next