Jobs

नोकर्‍या

 1. Accountant
  लेखापाल
 2. Administrator
  प्रशासक
 3. Brand strategist
  ब्रँड स्ट्रॅटेजिस्ट /छाप रणनीतिकार
 4. Cashier
  रोखपाल/ खजीनदार
 5. Chief executive officer
  मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 6. Clerk
  लिपिक
 7. Constable
  हवालदार
 8. Content writer
  मजकूर लेखक
 9. Data processor
  डेटा प्रोसेसर/ आधारसामग्री/ आकडे (संसाधित्र- hindi) प्रक्रिया करणारी मशीन(to check)
 10. Draftsman
  आरेखक/कायदेशीर कागदपत्रे तयार करणारी व्यक्ती
 11. Examiner
  परीक्षक
 12. Graphic designer
  जाहिराती, मासिके किंवा पुस्तकांमध्ये मजकूर आणि चित्रे एकत्र करतात त्या व्यक्ती
 13. Inspector
  निरीक्षक
 14. Interior designer
  आंतरिक सजावटकार
 15. Lifeguard
  जीवनरक्षक/पोहण्याच्या जागी बुडत्यांना वाचवण्यासाठी असलेला निष्णात जलतरणपटू
 16. Manager
  व्यवस्थापक
 17. Motorman
  मोटरमन--- To add other/ film editor- चित्रपट संपादक
 18. Office assistant
  कार्यालयीन सहाय्यक
 19. Operator
  यंत्रचालक
 20. Peon
  शिपाई
 21. Pilot
  वैमानिक
 22. Postman
  पोस्टमन/ टपालवाहक
 23. Postmaster
  पोस्टमास्तर/ पोस्ट ऑफिसचा प्रभारी व्यक्ती
 24. Receptionist
  कार्यालयात अभ्यागतांची विचारपूस करून त्यांना संबंधित कार्यात मदत करणारी व्यक्ती
 25. Social media executive
  सामाजिक माध्यम कार्यकारी
 26. Swimming coach
  जलतरण प्रशिक्षक
 27. Ticket checker
   तिकीट तपासक
 28. Typist
  टंकलेखक
 29. Visualizer
  कल्पनाचित्र रेखाटणारा
 30. Watchman
  पहारेकरी
 31. Curator- museum keeper /संग्रहाध्यक्ष/ अभिरक्षक, पदार्थ अगर प्राणिसंग्रहालयाचा प्रमुख

Back        Next