Musical Instruments

संगीत वाद्ये

 1. Accordion
  (एकॉर्डियन) स्वरपटल असणारे वाद्य
 2. Alghoza
  अलगोजा
 3. Bagpipe
  बॅगपाइप - एक पंचनलिका वाद्य
 4. Banjo
  बॅंजो- एक प्रकारचे तंतुवाद्य
 5. Bell
  घंटा
 6. Bugle
  बिगुल- तुतारी/ रणशिंगासारखे वाद्य
 7. Clarion
  क्लॅरिओन - रणशिंग
 8. Clarionet
  क्लॅरिओनेट- सनई
 9. Conch
  शंख
 10. Cymbal
  सिंबल- झांज
 11. Drum
  ढोल
 12. Drumet
  ढोलक
 13. Flute
  बासरी
 14. Guitar
  गिटार
 15. Harmonium
   हार्मोनियम - बाजाची पेटी
 16. Harp
  वीणा
 17. Jew’s harp
  मुरचंग
 18. Mouth organ
  (तोंडाने वाजवण्याचा) बाजा
 19. Piano
  पियानो
 20. Sarod
  सरोद
 21. Saxophone
  सॅक्सोफोन- किल्ल्या असलेले एक वायुवाद्य
 22. Sitar
  सितार
 23. Tabor
  पखवाज
 24. Tambourine
  डफ, खंजिरी
 25. Tom-tom
  (टॉम-टॉम )एक प्रकारचे ढोलके (ढोलक्याचा 'ढम्‌ ढम्‌' असा होणारा आवाज)
 26. Trumpet
  रणशिंग
 27. Ukulele
  उकुलेले- एक चारतारी छोटे तंतुवाद्य
 28. Violin
  व्हायोलिन नावाचे वाद्य
 29. Whistle
  शिटी
 30. Xylophone
  शिलोफोन- लाकडी पियानो

Back        Next