Places Where Things are Kept

वस्तु ठेवण्याच्या जागा

 1. Aerodrome
  विमानतळ
 2. Apiary
  मधमाशा जेथे पाळतात अशी जागा
 3. Archives
  अभिलेख, ऐतिहासिक कागदपत्रे संग्रहण/ अभिलेखागार
 4. Armoury
  शस्त्रागार
 5. Aviary
  पक्षी ठेवण्यासाठी केलेला मोठा पिंजरा
 6. Bakery
  बेकरी/ पावभट्‍टी
 7. Bank
  बँक
 8. Blood bank
  रक्तपेढी
 9. Brewery
  दारूभट्टी
 10. Cabinet
  खण असलेले जड सामान ठेवायचे कपाट
 11. Cache
  गुप्त साठा
 12. Car shed
  गाडी ठेवण्याची जागा
 13. Cloakroom
  पोशाख कक्ष
 14. Dairy
  दुग्धालय
 15. Depot
  आगार
 16. Dispensary
  दवाखाना
 17. Depository
  कोठार
 18. Dockyard
  जहाजांची बांधणी व दुरूस्ती करण्याची बंदिस्त जागा, अनेक गोदयांचा भाग
 19. Graveyard
  स्मशानभूमी
 20. Herbarium
  शुष्क औषधी वनस्पतींचा साठा
 21. Locker
  मौल्यवान वस्तू ठेवण्यासाठी कपाटाचा खण
 22. Mint
  टाकसाळ
 23. Paddock
  शर्यतीच्या मैदानाजवळची घोड्यांना एकत्र आणण्यासाठी असलेली बंदिस्त हिरवळीची जागा
 24. Pantry
  अन्न (धान्य)ठेवण्याची घरातील कोठी
 25. Reservoir
  जलाशय
 26. Repertory
   भांडार/ गोदाम
 27. Shelf
  फडताळ
 28. Tannery
  चामड्याचा कारखाना
 29. Treasury
  कोषागार
 30. Warehouse
  कोठार

Back        Next