Use of Have: Affirmative Answers about Action

Have (चे आहे)चा वापर: करण्याच्या कृतीविषयी सकारात्मक उत्तरे

आपण करण्याच्या कृतीविषयी सकारात्मक उत्तरे देण्यासाठी have to 'चे आहे' चा वापर करतो.

सकारात्मक उत्तराची रचना

The formation of an affirmative answer is as;

have to (चे आहे) चा वापर करून सकारात्मक उत्तराची रचना अशी आहे;

 • Yes, + subject + have to + base form of verb + remaining words.
 • होय, + कर्ता (मी / आम्ही / तू/ तूम्ही आणि 'ते' किंवा अन्य अनेकवचनी नाम) + चे आहे + क्रियापदाचे मूलभूत रूप + उर्वरित शब्द

येथे काही उदाहरणे आहेत. वाक्यरचना वरीलप्रमाणे आहे.

चला एक नजर टाकूया-

 1. Yes, I have to finish my homework today.
  होय, मला आज माझा गृहपाठ पूर्ण करायचा आहे.
 2. Yes, we have to meet her before the evening.
  होय, आपल्याला तिला संध्याकाळ होण्यापूर्वीच भेटायचे आहे/भेटावे लागते.
 3. Yes, you have to put on weight with two Kg.
  होय, तुम्हाला दोन किलोग्रॅम वजन वाढवायचे आहे/वाढवावे लागते.
 4. Yes, they have to search the language websites on Google.
  होय, त्यांना गुगल वर भाषेच्या वेबसाइट्स शोधायच्या आहेत.
 5. Yes, I have to reach the airport on time.
  होय, मला विमानतळावर वेळेवर पोहोचायचे आहे.
 6. Yes, we have to survive in such a difficult situation.
    होय, अशा कठीण परिस्थितीत आपल्याला जिवंत/ टिकून राहायचे आहे.
 7. Yes, you have to show your progress card.
  होय, तुम्हाला तुमचे प्रगती पुस्तक दाखवावे लागते/ दाखवायचे आहे.
 8. Yes, they have to complete their work in two days.
  होय, त्यांना दोन दिवसांत त्यांचे काम पूर्ण करायचे आहे.
 9. Yes, I have to clean my house now.
  होय, मला माझे घर आता स्वच्छ करायचे आहे.
 10. Yes, we have to read all those books.
  होय, आपल्याला ती सर्व पुस्तके वाचायला हवीत/वाचायची आहेत.
 11. Yes, you have to tell the story of animals.
  होय, तुम्हाला प्राण्यांची कहाणी सांगावी लागते/ सांगायची आहे.
 12. Yes, doctors have to visit the patients in the morning.
  होय, डॉक्टरांना सकाळीच रुग्णांना भेट द्यावी लागते/द्यायची आहे.
 13. Yes, I have to go early to the office today.
  होय, मला आज लवकर ऑफिसला जायचे आहे.
 14. Yes, we have to start at eight o’clock.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  होय, आम्हाला रात्री आठ वाजता सुरुवात करावी लागते/करायची आहे.
 15. Yes, you have to punch all those papers.
  होय, तुम्हाला ते सर्व कागद पंच करावे लागतात/करायचे आहेत.
 16. Yes, they have to check all the documents.
  होय, त्यांना सर्व कागदपत्रे तपासावी लागतात/तपासायचे आहेत.
 17. Yes, players have to play with dedication.
  होय, खेळाडूंना समर्पणाने खेळायचे आहे/ खेळावे लागते.
 18. Yes, they have to do their job well.
  होय, त्यांना त्यांचे काम चांगले करायचे आहे.
 19. Yes, I have to achieve my goal.
  होय, मला माझे ध्येय गाठायचे आहे.
 20. Yes, we have to sell our house.
  होय, आम्हाला आमचे घर विकायचे आहे.
 21. Yes, you have to give your best on that project.
  होय, आपल्याला त्या प्रकल्पासाठी आपले सर्वोत्तम देणे आवश्यक आहे/ द्यायचे आहे.
 22. Yes, they have to collect their clothes.
  होय, त्यांना त्यांचे कपडे गोळा करावे लागतात/ करायचे आहेत.
 23. Yes, workers have to work for eight hours.
  होय, कामगारांना ८ तास काम करावे लागते./ करायचे आहे.
 24. Yes, actors have to perform well in films.
  होय, कलाकारांना चित्रपटांमध्ये चांगले प्रदर्शन करावे लागते/ करायचे आहे.
 25. Yes, bullocks have to work in the fields.
  होय, बैलांना शेतात काम करावे लागते/ करायचे आहे.
 26. Yes, teachers have to teach students.
  होय, शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना शिकवावे लागते/ करायचे आहे.
 27. Yes, students have to wear school uniforms.
  होय, विद्यार्थ्यांना शाळेचा गणवेश परिधान करावा लागतो./ करायचा आहे
 28. Yes, we have to try our best in this exam.
  होय, आपल्याला परिक्षेत आपला सर्वोत्तम प्रयत्न करायचा आहे./ आपल्याला  पेपर होय, चांगला सोडवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे.
 29. Yes, the workers have to arrive at 8 am.
  होय, कामगारांना सकाळी 8 वाजता पोहोचावे लागते./ पोहोचायचे आहे.
 30. Yes, others have to speak their minds freely.
  होय, इतरांना त्यांच्या मनातील बोलायचे आहे.

Back        Next