Use of Have: Negative Answers about Action

Have (आहे)चा वापर: करण्याच्या कृतीविषयी नकारात्मक उत्तरे

आपण करण्याच्या कृतीविषयी नकारात्मक उत्तरे देण्यासाठी have to 'चे आहे' सह don't (डू चे नकारात्मक रुप ) वापरतो.

वाक्यरचना

The formation of a negative answer is as;

नकारात्मक उत्तराची रचना अशी आहे;

 • No, + subject + don’t have to + base form of verb + remaining words.
 • नाही, + कर्ता (मी / आम्ही / तू/ तूम्ही आणि 'ते' किंवा अन्य अनेकवचनी नाम) + चे नाही + क्रियापदाचे मूलभूत रूप + उर्वरित शब्द

येथे काही उदाहरणे आहेत. वाक्यरचना वरीलप्रमाणे आहे.

चला एक नजर टाकूया-

 1. No, I don’t have to finish my homework today.
  नाही, मला आज माझा गृहपाठ पूर्ण करायचा नाही/करावा लागत नाही.    
 2. No, we don’t have to meet her before the evening.
  नाही, आपल्याला तिला संध्याकाळ होण्यापूर्वीच भेटायचे नाही/भेटावे लागत नाही.
 3. No, you don’t have to put on weight with two Kg.
  नाही, तुम्हाला दोन किलोग्रॅम वजन वाढवायचे नाही/वाढवावे लागत नाही.
 4. No, they don’t have to search the language websites on Google.
  नाही, त्यांना गुगल वर भाषेच्या वेबसाइट्स शोधायच्या नाहीत.
 5. No, I don’t have to reach the airport on time.
  नाही, मला विमानतळावर वेळेवर पोहोचायचे नाही.
 6. No, we don’t have to survive in such a difficult situation.
  नाही, अशा कठीण परिस्थितीत आपल्याला जिवंत/ टिकून राहायचे नाही.  
 7. No, you don’t have to show your progress card.
  नाही, तुम्हाला तुमचे प्रगती पुस्तक दाखवावे लागत नाही/ दाखवायचे नाही. 
 8. No, they don’t have to complete their work in two days.
  नाही, त्यांना दोन दिवसांत त्यांचे काम पूर्ण करायचे नाही.
 9. No, I don’t have to clean my house now.
  नाही, मला माझे घर आता स्वच्छ करायचे नाही. 
 10. No, we don’t have to read all those books.
  नाही, आपल्याला ती सर्व पुस्तके वाचायची नाहीत.
 11. No, you don’t have to tell the story of animals.
  नाही, तुम्हाला प्राण्यांची कहाणी सांगावी लागत नाही/ सांगायची नाही. 
 12. No, doctors don’t have to visit the patients in the morning.
  नाही, डॉक्टरांना सकाळीच रुग्णांना भेट द्यावी लागत नाही/द्यायची नाही.
 13. No, I don’t have to go early to the office today.
  नाही, मला आज लवकर ऑफिसला जायचे नाही. 
 14. No, we don’t have to start at eight o’clock.
  नाही, आम्हाला रात्री आठ वाजता सुरुवात करावी लागत नाही/करायची नाही. 
 15. No, you don’t have to punch all those papers.
  नाही, तुम्हाला ते सर्व कागद पंच करावे लागतात/करायचे नाहीत.
 16. No, they don’t have to check all the documents.
  नाही, त्यांना सर्व कागदपत्रे तपासावी लागतात/तपासायचे नाहीत.   
 17. No, players don’t have to play with dedication.
  नाही, खेळाडूंना समर्पणाने खेळायचे नाही/ खेळावे लागत नाही. 
 18. No, they don’t have to do their job well.
  नाही, त्यांना त्यांचे काम चांगले करायचे नाही.
 19. No, I don’t have to achieve my goal.
  नाही, मला माझे ध्येय गाठायचे नाही.
 20. No, we don’t have to sell our house.
  नाही, आम्हाला आमचे घर विकायचे नाही.
 21. No, you don’t have to give your best on that project.
  नाही, आपल्याला त्या प्रकल्पासाठी आपले सर्वोत्तम देणे आवश्यक नाही/ द्यायचे नाही.   
 22. No, they don’t have to collect their clothes.
  नाही, त्यांना त्यांचे कपडे गोळा करावे लागत/ करायचे नाहीत.
 23. No, workers don’t have to work for eight hours.
  नाही, कामगारांना ८ तास काम करावे लागत नाही/ करायचे नाही.
 24. No, actors don’t have to perform well in films.
  नाही, कलाकारांना चित्रपटांमध्ये चांगले प्रदर्शन करावे लागत नाही/ करायचे नाही. 
 25. No, bullocks don’t have to work in the fields.
  नाही, बैलांना शेतात काम करावे लागत नाही/ करायचे नाही.
 26. No, teachers don’t have to teach students.
  नाही, शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना शिकवावे लागत नाही./ करायचे नाही. 
 27. No, students don’t have to wear school uniforms.
  नाही, विद्यार्थ्यांना शाळेचा गणवेश परिधान करावा लागतो./ करायचा नाही.
 28. No, we don’t have to try our best in this exam.
  नाही, आपल्याला परिक्षेत आपला सर्वोत्तम प्रयत्न करायचा नाही./ आपल्याला  पेपर चांगला सोडवण्याचा प्रयत्न करायचा नाही. 
 29. No, the workers don’t have to arrive at 8 am. 
  नाही, कामगारांना सकाळी 8 वाजता पोहोचावे लागत नाही./ पोहोचायचे नाही. 
 30. No, others don’t have to speak their minds freely.
  नाही, इतरांना त्यांच्या मनातील बोलायचे नाही.

                  Back        Next