Words Related to Literature

साहित्याशी संबंधित शब्द

 1. Academic
  शैक्षणिक
 2. Allegory
    रुपककथा/ ज्यातील पात्रे ही सत्य, सहनशीलता वगैरे सारख्या सदगुणांची मानवी रुपे असतात अशी कथा
 3. Annual
  वार्षिक
 4. Author
  लेखक
 5. Autobiography
  आत्मचरित्र
 6. Biography
   चरित्र
 7. Copyright
  पुस्तक, नाटक, चित्रपट, छायाचित्र किंवा संगीताचे उत्पादन व विक्री नियंत्रित करण्याचा कायदेशीर अधिकार
 8. Drama
  नाटक
 9. Encyclopedia
  विश्वकोश
 10. Epic
  महाकाव्य
 11. Essay
  निबंध
 12. Fable
  दंतकथा/ आख्यायिका
 13. Fiction
  कल्पित कथा
 14. Journal
   नियतकालीक/ वर्तमानपत्र विशेषतः दैनिक/रोजनिशी
 15. Journalism
  पत्रकारिता
 16. Magazine
   नियतकालिक
 17. Monthly
  मासिक
 18. Newspaper
   वृत्तपत्र
 19. Novel
  कादंबरी
 20. One act play
  एकांकिका
 21. Periodical
  नियतकालिक (नियमाने येणारा)
 22. Poem
  कविता
 23. Prose
  गद्य
 24. Publication
  प्रकाशन
 25. Publish
  प्रकाशित करणे
 26. Song
  गाणे
 27. Story
  कथा
 28. Summary
  सारांश
 29. Textbook
  पाठ्यपुस्तक
 30. Weekly
  साप्ताहिक

Back        Next