Use of Have: Negative Answers about Possession

Have (आहे)चा वापर: मालकी असण्याविषयी नकारात्मक उत्तरे

आपण वर्तमानकाळातील मालकी असण्याविषयी नकारात्मक उत्तरे देण्यासाठी have 'आहे' चा वापर करतो.

आपण मालकी असण्याविषयी नकारात्मक उत्तरे देण्यासाठी have 'आहे' सह don't (डू चे नकारात्मक रुप ) वापरतो.

वाक्यरचना

The formation of a negative answer is as;

नकारात्मक उत्तराची रचना अशी आहे;

 • No, + subject + don’t have  + remaining words.
 • नाही, + कर्ता (मी / आम्ही / तू/ तूम्ही आणि 'ते' किंवा अन्य अनेकवचनी नाम) + नाही/ नसते + उर्वरित शब्द

येथे काही उदाहरणे आहेत. वाक्यरचना वरीलप्रमाणे आहे.

चला एक नजर टाकूया-

 1. No, I don’t have a book with pictures.
  नाही, माझ्याकडे चित्रांचे पुस्तक नाही.
 2. No, we don’t have six notebooks in our cupboard.
  नाही, आमच्याकडे आमच्या कपाटात सहा वह्या नाहीत.
 3. No, you don’t have a new calendar on a wall.
  नाही, तुमच्याकडे भिंतीवर नवीन दिनदर्शिका नाही.
 4. No, they don’t have a CPU with a graphic card.
  नाही, त्यांच्याकडे ग्राफिक कार्ड असलेले सीपीयू नाही.
 5. No, I don’t have too much homework.
  नाही, मला खूप गृहपाठ/ गृहकार्य नाही.
 6. No, we don’t have a shoe rack with a blue cover.
  नाही, आमच्याकडे निळ्या रंगाचे आवरण असलेले बुटांचे कपाट नाही.
 7. No, you don’t have an artistic viewpoint.
  नाही, तुम्हाला कलात्मक दृष्टीकोन नाही.
 8. No, I don’t have a sister two years younger than me. (relationship)
  नाही, मला माझ्यापेक्षा दोन वर्षांनी लहान एक बहीण नाही. (नाते)
 9. No, I don’t have a green skirt with white patches.
  नाही, माझ्याकडे पांढरे ठिपके असलेला एक हिरवा घागरा नाही.
 10. No, you don’t have a blue shirt with a polo collar.
  नाही, तुला पोलो कॉलरचा निळा शर्ट नाही.
 11. No, they don’t have five files of card paper.
  नाही, त्यांच्याकडे कागदाच्या कपटाच्या पाच फाईल्स नाहीत.
 12. No, I don’t have a headache since morning. (physical feeling)
  नाही, मला सकाळपासूनच डोकेदुखी नाही. (शारीरिक भावना)
 13. No, you don’t have backache due to the overriding of a bicycle.
  नाही, तुम्हाला सायकलच्या अति वापरामुळे पाठदुखी नाही.
 14. No, we don’t have our own cricket kit.
   नाही, आमच्याकडे स्वतः चा क्रिकेट संच नाही.
 15. No, they don’t have a water tank in their house.
  नाही, त्यांच्या घरात पाण्याची टाकी नाही.
 16. No, I don’t have a meeting at 2 pm today.
  नाही, आज दुपारी दोन वाजता माझी बैठक नाही.
 17. No, we don’t have two bedrooms flat in that building.
  नाही, त्या इमारतीत आमचा दोन शय्यागृह असलेला फ्लॅट नाही.
 18. No, you don’t have an iPhone to use for shooting that event.
  नाही, त्या कार्यक्रमाच्या चित्रणात वापर करण्यासाठी तुमच्याकडे आयफोन नाही.
 19. No, they don’t have a white car.
  नाही, त्यांच्याकडे पांढरी कार नाही.
 20. No, nurses don’t have a difficult job.
  नाही, परिचारिकांना कठीण काम नाही/ नसते
 21. No, teachers don’t have a vacation for one month.
  नाही, शिक्षकांना एक महिन्याची सुट्टी नाही/ नसते.
 22. No, those boys don’t have blue dresses.
  नाही, त्या मुलांना निळे कपडे नाहीत.
 23. No, birds don’t have wings.
  नाही, पक्ष्यांना पंख नसतात.
 24. No, animals don’t have tails.
  नाही, प्राण्यांना शेपट्या नाहीत/ नसतात.
 25. No, squirrels don’t have bushy tails.
  नाही, खारींना झुबकेदार शेपटी नसते.
 26. No, I don’t have a new black jersey.
  नाही, माझ्याकडे एक नवीन काळी जर्सी नाही.
 27. No, you don’t have a new haircut today.
  नाही, आज तु केस नवीन पद्धतिने कापले नाही.
 28. No, they don’t have a football match next week.
  नाही, पुढच्या आठवड्यात त्यांचा फुटबॉलचा सामना नाही.
 29. No, I don’t have a big assignment this week.
  नाही, या आठवड्यात मला नेमून दिलेले एक मोठे काम नाही.
 30. No, they don’t have two cotton bags.
  नाही, त्यांच्याकडे दोन कापडी पिशव्या नाहीत.

Back        Next

.