Words Pertaining to Medicine

औषधाशी संबंधित शब्द

 1. Anesthesia
  भुल
 2. Antibiotic
  प्रतिजैविक
 3. Antibody
  प्रतिपिंड/ प्रतिद्रव्य
 4. Anticoagulant
  रक्त गोठण्याची क्रिया थांबवणारे द्रव्य
 5. Antidote
  प्रतिरोधक औषध/विषनाशक द्रव्य
 6. Antihistamine
  पेशीजालात हिस्टॅमिनच्या स्वीकारास अडथळा आणणार्‍या औषधांच्या गटातील औषध (हिस्टॅमिन-रक्तपेशींशी संबंधित असे शरीरातील एक द्रव्य)
 7. Antiseptic
  पूतिनाशक/ अणुजीव नष्ट करुन रोगाला प्रतिबंध करणारे
 8. Astringent
  त्वचेच्या पेशी आणि शरीराच्या इतर ऊतींचे आकुंचन करणारे
 9. Composition
  घटक व त्यांची घटना
 10. Cordial
   पुष्टिकारक/ पोषक
 11. Corrective
  सुधारक
 12. Diagnose
  रोगाचे निदान करणे
 13. Disinfectant
  जंतुनाशक
 14. Disorder
  शारीरिक किंवा मानसिक अस्वस्थता
 15. Dose
  औषधाचा एका वेळी घ्यायचा भाग
 16. Dressing
  मलमपट्टी
 17. Drug
  औषध/ औषधी द्रव्य
 18. Haemoglobin
  लाल रक्तपेशींमधील द्रव्य
 19. Immune system
  रोगप्रतिकार प्रणाली
 20. Immunity
  रोग प्रतिकारशक्ती
 21. Plaster
  प्लास्टर / लेप
 22. Pharmaceutical
  औषधोत्पादनासंबंधीचा / औषध
 23. Prevention
  प्रतिबंध
 24. Remedy
  उपाय
 25. Sedative
  शामक
 26. Surgery
  शस्त्रक्रिया
 27. Therapy  
  रोगनिवारणाची उपचार पद्धती
 28.  Transplant
  प्रत्यारोपण
 29. Treatment
  उपचार
 30. Vaccine
   लस

Back        Next