Use of Am: Questions in Continuous Action

Am चा वापर: सतत सुरु असलेल्या क्रियेबद्दल प्रश्न

वर्तमानात सतत सुरु असलेल्या क्रियेबद्दलच्या प्रश्नात (am)'आहे' चा वापर .

या प्रकरणात आपण सध्या सतत सुरु असलेल्या क्रियेबद्दलच्या प्रश्नात 'am' कसे वापरावे ते शिकू.

आपण मागील प्रकरणात पाहिले आहे की या वाक्यात, अन्य (दुसऱ्या) क्रियापदासह 'am' वापरला जातो.

या वाक्यांमध्ये आपण मुख्य क्रियापदासह ‘am’ साह्यकारी क्रियापद म्हणून वापरतो.

प्रश्नाची रचना

प्रश्न विचारण्यासाठी च्या वाक्याची रचना अशी आहे;

 •  Am  + I + present participle of main verb +remaining words + question mark (?)
 • आहे  + मी + मुख्य क्रियापदाचे कृदंत (-ing) रूप + उर्वरित शब्द + प्रश्न चिन्ह (?)

येथे काही उदाहरणे आहेत. रचना वरीलप्रमाणे आहे.

चला एक नजर टाकूया-

  1. Am I going home?
   मी घरी जात आहे का?
  2. Am I coming in five minutes?
   मी  पाच मिनिटांत येत आहे का?
  3. Am I studying at Mumbai University?
     मी मुंबई विद्यापीठात शिकत आहे का?
  4. Am I teaching English Grammar?
   मी इंग्रजी व्याकरण शिकवित आहे का?
  5. Am I eating fruit?
   मी फळ खात आहे का?
  6. Am I brushing my teeth?
   मी माझे दात घासतो आहे का?
  7. Am I laughing at you?
   मी तुला हसत आहे का?
  8. Am I crying for your help?
   मी तुमच्या मदतीसाठी ओरडत आहे का?
  9. Am I frying snacks?
   मी खाद्यपदार्थ तळत आहे का?
  10. Am I singing a song?
   मी गाणे गात आहे का?
  11. Am I telling a story?
   मी एक कथा सांगत आहे का?
  12. Am I watching an action movie?
   मी एक कृती  चित्रपट पहात आहे का?
  13. Am I writing a drama?
   मी नाटक लिहित आहे का?
  14. Am I feeling well now?
   आता मला बरे वाटत आहे का?
  15. Am I reading a novel?
   मी एक कादंबरी वाचत आहे का?
  16. Am I closing the door?
   मी दार बंद करीत आहे का?
  17. Am I catching a ball?
   मी चेंडू पकडत आहे का?
  18. Am I playing cricket?
   मी क्रिकेट खेळत आहे का?
  19. Am I glorifying it?
   मी त्याची स्तुती करत आहे का?
  20. Am I drinking water?
   मी पाणी पित आहे का?
  21. Am I cleaning the house?
   मी घर साफ करत आहे का?
  22. Am I pulling it?
   मी ते खेचत आहे का?
  23. Am I pushing it?
   मी ते ढकलत आहे का?
  24. Am I opening the window?
    मी खिडकी उघडत आहे का?
  25. Am I booking a ticket?
   मी तिकीट आरक्षित करीत आहे का?
  26. Am I standing in front of you?
   मी तुझ्यासमोर उभा आहे का?
  27. Am I sitting in a chair?
   मी खुर्चीवर बसत आहे का?
  28. Am I enjoying the match?
   मी एक सामन्याचा आनंद घेत आहे का?
  29. Am I cooking for my kids?
   मी माझ्या मुलांसाठी स्वयंपाक करीत आहे का?
  30. Am I wandering out of my house?
   मी माझ्या घराबाहेर भटकत आहे का?

   Back          Next