Use of ‘are’ in Negative Sentences of Present State of Being

वर्तमान स्थितीच्या नकारात्मक वाक्यांमध्ये 'आहेत' चा वापर

सध्याच्या स्थितीबद्दल सांगण्यासाठी नकारात्मक वाक्यांशाचा वापर केला जातो.

‘आर’ सह सध्याच्या स्थितीबद्दल नकारात्मक वाक्याची रचना

या वाक्याची रचना आहे-

 • Subject(we/you/you/they/these/those) + are + not+ remaining words
 • कर्ता (आम्ही /तू /तूम्ही/ ते/ या /त्या कोणतेही अनेकवचनी नाम ) + आहेत +नाही+ उर्वरित शब्द

येथे काही उदाहरणे आहेत. रचना वरीलप्रमाणे आहे.

एक नजर टाका–

 1. We are not students.
  आम्ही विद्यार्थी नाहीत.
 2. You are not a student.
  तु विद्यार्थी नाहीस
 3. You are not the students.
  तुम्ही विद्यार्थी नाहीत.
 4. They are not students.
  ते विद्यार्थी नाहीत.
 5. His sisters are not so sad.
  त्याच्या बहिणी खूप दुःखी नाहीत.
 6. The boys are not pleased.
  मुले प्रसन्न नाहीत.
 7. They are not creative.
  ते सर्जनशील नाहीत.
 8. You are not tired.
  तु थकलेला नाहीस/तुम्ही थकलेले नाहीत.
 9. We are not tired.
  आम्ही थकलेलो नाहीत.
 10. They are not happy.
  ते आनंदी नाहीत.
 11. Her siblings are not happy.
  तिचे भावंड आनंदी नाहीत.
 12. They are not surprised.
   त्यांना आश्चर्य वाटले नाही.
 13. We are not a family.
  आपण /आम्ही कुटुंब नाही.
 14. We are not so sorry.
  आम्ही दिलगीर नाहीत.
 15. They are not liars.
  ते खोटे बोलणारे नाहीत.
 16. The girls are not beautiful.
  मुली सुंदर नाहीत.
 17. We are not thirsty.
  आम्ही तहानलेलो नाहीत.
 18. Students are not well dressed.
  विद्यार्थ्यांनी चांगले कपडे घातले नाहीत.
 19. We are not hungry.
  आम्ही भुकेले नाहीत.
 20. You are not ten years old.
  तु दहा वर्षांचा नाहीस.
 21. They are not on time.
  ते वेळेवर नाहीत.
 22. You are not wrong.
  तुझे चूक नाही.
 23. They are not joyful.
  ते आनंदित नाहीत.
 24. They are not superstitious.
  ते अंधश्रद्धाळू नाहीत.
 25. We are not innocent.
  आम्ही निर्दोष /निष्पाप नाहीत.
 26. You are not smart.
  तुम्ही हुशार नाहीत.
 27. They are not rude. 
  ते उद्धट नाहीत.
 28. They are not frightened.
  ते घाबरले नाहीत.
 29. We are not polite.
  आम्ही सभ्य नाहीत.
 30. All servants are not loyal.
  सर्व सेवक निष्ठावान नाहीत.

BACK                           NEXT