Use of Are: Questions about Profession

आहेत (आर) चा वापर:व्यवसायाविषयी प्रश्न

आता आपण आर चा वापर करुन व्यवसायाविषयी प्रश्न कसा तयार करावा ते पाहू.

प्रश्नाची रचना

प्रश्न विचारण्यासाठी च्या वाक्याची रचना अशी आहे;

 • Are + subject (we/ you/ they /plural number) + remaining words+ question mark(?)
 • आहेत (are)+ कर्ता (आम्ही / तू /तूम्ही  / ते / अनेकवचनी संज्ञा) + उर्वरित शब्द + उर्वरित शब्द + प्रश्न चिन्ह (?)

येथे काही उदाहरणे आहेत.रचना वरीलप्रमाणे आहे.

चला एक नजर टाकूया-

 1. Are you a doctor?
  तु डॉक्टर आहेस का?
 2. Are we professors?
  आम्ही प्राध्यापक आहोत का?
 3. Are they potters?
  ते कुंभार आहेत का?
 4. Are my sisters engineers?
  माझ्या बहिणी अभियंत्या (अभियंता )आहेत का?
 5. Are you a cook?
  तुम्ही एक स्वयंपाकीण आहात का?
 6. Are they hawkers?
  ते फेरीवाले आहेत का?
 7. Are her sisters designers?
  तिच्या बहिणी योजक (डिझाइनर) आहेत का?
 8. Are we collectors?
  आम्ही संग्राहक/ जिल्हाधिकारी आहोत का?
 9. Are they watchmen?
  ते पहारेकरी आहेत का?
 10. Are you an advocate?
  तुम्ही वकील आहात का?
 11. Are you a manager?
  तुम्ही व्यवस्थापक आहात का?
 12. Are you a reporter?
  तुम्ही पत्रकार आहात का?
 13. Are they blacksmiths?
  ते लोहार आहेत का?
 14. Are his two uncles photographers?
  त्याचे दोन काका छायाचित्रकार आहेत का?
 15. Are they players?
  ते खेळाडू आहेत का?
 16. Are you a motorman?
  तुम्ही एक आगगाडी चालक आहात का?
 17. Are we clerks?
  आम्ही लिपिक आहोत का?
 18. Are they poets?
  ते कवी आहेत का?
 19. Are we nurses?
  आम्ही परिचारिका आहोत का?
 20. Are you a driver?
  तुम्ही वाहनचालक आहात का?
 21. Are we shopkeepers?
  आम्ही दुकानदार आहोत का?
 22. Are you a writer?
  तुम्ही एक लेखक आहात का?
 23. Are we architects?
  आम्ही वास्तुविद्याविशारद आहोत का?
 24. Are you an officer?
  तू एक अधिकारी आहेस का?
 25. Are my all friends pilots?
  माझे सर्व मित्र वैमानिकआहेत का?
 26. Are they ministers?
  ते मंत्री आहेत का?
 27. Are we MLAs?
  आम्ही आमदार आहोत का?
 28. Are they teachers?
  ते शिक्षक आहेत का?
 29. Are they book publishers?
  ते पुस्तक प्रकाशक आहेत का?
 30. Are we booksellers?
  आम्ही पुस्तक विक्रेते आहोत का?

BACK         NEXT