Sentences in the Meeting

भेटीतील वाक्ये

जेव्हा तुम्हाला कोणी भेटते; तेव्हा म्हणा,

 • Good morning
  शुभ प्रभात.
 • Hello! How are you?
  नमस्कार! तू कसा आहेस?                            
 • Thank you, I am fine. How are you doing?
  धन्यवाद, मी ठीक आहे आणि तूम्ही कसे आहात?              
 • Very well
  खूप छान.                                             
 • Glad to see you
  तुला भेटून आनंद झाला.  
 • I am glad to see you too.
  मलाही तुम्हाला भेटून  आनंद झाला.        
 • Are you surprised to see me?
   
   मला पाहून तुम्हाला आश्चर्य वाटले?                
 • Yes, I thought you are in America.
   
  होय, मला वाटले की तुम्ही अमेरिकेत आहात.    
 • What are you doing now?
   
  तुम्ही आता काय करता?                     
 • I joined a school. 
  मी शाळेत दाखल झालो.                                    
 • Oh, very nice! 
  अरेवा, खूप छान!      
 • I was searching for the same job. I got it. 
  मी अशिच नोकरी शोधत होतो, मला ती मिळाली.       
 • Congratulations on your new job
  नवीन नोकरीबद्दल आपले अभिनंदन.   
 • Thank you very much
  खूप धन्यवाद.  
 • Please convey my regards to aunty.
   
  कृपया काकूंना माझे अभिवादन सांगा.
 • Yes, of course, she will be glad. 
  होय, नक्कीच तिला आनंद होईल.      
 • OK, see you again.
     
  ठीक आहे पुन्हा भेटू.
 • Yes, we will meet again. 
   
  होय, पुन्हा भेटू.  
 • Bye
  बाय (जातो)                
 • Goodbye
  येतो, नमस्कार      

BACK         NEXT