How to Pronounce ‘u’ and ‘y’?

'यू' आणि 'वाय' चे उच्चारण कसे करावे?

'यू' आणि 'वाय' साठी  नियम (ऐकण्यासाठी ऑडिओ बटणावर क्लिक करा व म्हणण्याचा सराव करा.)

How to pronounce 'u'?

'यू' चे उच्चारण कसे करावे?

1 ‘U’ 'यू'चा उच्चार असा केला जातो

 

जसे कि

 1. Up
  वर
 2. Cup
  कप  
 3. Hut
  झोपडी
 4. Fun
  मजा 
 5. Sun
  सूर्य

2 ‘U’ 'यू'चा उच्चार असा केला जातो

 

जसे कि

 1. Pull
  खेचणे 
 2. Put
  ठेवणे 
 3. Push
  ढकलणे

3 ‘U’ 'यू'चा उच्चार असा केला जातो

  

जसे कि

 1. Duty
  कर्तव्य
 2. Pure
  शुद्ध
 3. Durable
  टिकाऊ
                                                                                                                                                                                                       4. ‘U’'यू'चा उच्चार असा केला जातो   
  जसे कि

Sure

निश्चित

How to pronounce 'y'?

'वाय'चे उच्चारण कसे करावे?

आजकाल 'वाय' व्यंजन म्हणून वापरल्या जातो.

1 ‘Y’ 'वाय' चा उच्चार असा केला जातो

'वाय' असा उच्चारल्या जातो

जसे कि

 1. Policy
  धोरण 
 2. Courtesy
   सौजन्य

2 ‘Y’ 'वाय' चा उच्चार असा केला जातो

जसे कि

 1. Tyre 
  टायर
 2. Typhoid 
  विषमज्वर

3 ‘Y’'वाय' चा उच्चार असा केला जातो

जसे कि

 1. Dynasty 
  राजवंश

                  BACK                          NEXT