Sentences with Countable Nouns

गण्य नामांसह वाक्ये

 1. All students are busy.
  सर्व विद्यार्थी व्यस्त आहेत.
 2. Come all of you.
  तुम्ही सर्वजण या.
 3. All bottles are red.
  सर्व बाटल्या लाल आहेत.
 4. Everyone is surprised.
  प्रत्येकजण आश्चर्यचकित झाले आहे.
 5. Everyone should think about this.
  याचा प्रत्येकाने विचार केला पाहिजे.
 6. Someone spoke.
  कोणीतरी बोलले.
 7. Somebody is calling you.
  कोणीतरी तुम्हाला बोलावत आहे.
 8. Somebody has come.
  कोणीतरी आले आहे.
 9. Anybody can answer.
  कोणीही उत्तर देऊ शकते.
 10. Had anyone gone?
  कोणी गेले होते का?
 11. Give me something to drink.
  मला काहीतरी प्यायला द्या.
 12. I want something to wrap this.
  मला हे लपेटण्यासाठी काहीतरी हवे आहे.
 13. Everything is OK.
  सर्वकाही ठीक आहे.
 14. Everything was calculated.
  सर्व काही मोजले गेले होते.
 15. She is an ideal chief minister.
  त्या एक आदर्श मुख्यमंत्री आहेत.
 16. I sold twelve books at twenty bucks each.
  मी प्रत्येकी वीस रुपये प्रमाणे बारा पुस्तके विकली.
 17. I bought a dress at a hundred bucks.
  मी शंभर रुपयाला एक ड्रेस विकत घेतला.
 18. Rohan and Saniya are fond of each other.
  रोहन आणि सानिया एकमेकांना आवडतात.
 19. Discuss with each other.
  एकमेकांशी चर्चा करा.
 20. She bought some pens.
  तिने काही पेन विकत घेतले.
 21. I haven’t purchased any books.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  मी कोणतीही पुस्तके खरेदी केलेली नाहीत.
 22. She has a few coins.
  तिच्याकडे काही नाणी आहेत.
 23. I have many purses.
  माझ्याकडे पुष्कळ पर्सेस आहेत.
 24. We should drink a lot of water.
  आपण भरपूर पाणी प्यायला हवे.
 25. Drinking eight glasses of water in a day is good for health.
  दिवसात आठ ग्लास पाणी पिणे आरोग्यासाठी चांगले आहे.
 26. She never receives the unknown phone calls.
  ति कधीही अज्ञात फोन कॉल उचलत नाही.
 27. He has several oil paintings.
  त्याच्याकडे अनेक तैल चित्रे आहेत.
 28. Sayali captured a lot of photographs.
  सायलीने बरीच छायाचित्रे घेतली.
 29. I like large bottles of mineral water.
  मला खनिज पाण्याच्या मोठ्या बाटल्या आवडतात.
 30. How many students are serious about their studies?
  किती विद्यार्थी त्यांच्या अभ्यासाबद्दल गंभीर आहेत?

                    Back          Next