Shall: Affirmative Answers

शाल (करील/ करेन/ होईल): सकारात्मक उत्तरे

ही सकारात्मक उत्तरे आहेत.

भविष्यात काहीतरी क्रिया करण्या विषयीच्या  सकारात्मक उत्तरामध्ये (shall) ' करेन ' चा वापर खालिलप्रमाणे असतो

वाक्यरचना

या वाक्याची रचना अशी आहे;

 • Yes, + I / we + shall + base form of a verb+ remaining words.
 • होय, + कर्ता (मी / आम्ही) + (shall ) करेन (करणार/ असणार/ होणार) + क्रियापदाचे मूलभूत रूप+ उर्वरित शब्द.

येथे काही उदाहरणे आहेत.

चला एक नजर टाकूया-

 1. Yes, I shall go to the market.
  होय, मी बाजारात जाईन.
 2. Yes, we shall cook sweets for us.
  होय, आम्ही आमच्यासाठी मिठाई  बनवणार आहोत./ होय, आपण आपल्यासाठी मिठाई  बनवू.
 3. Yes, we shall come on Monday.
  होय, आम्ही सोमवारी येवू.
 4. Yes, I shall eat an apple.
  होय, मी एक सफरचंद खाणार आहे.
 5. Yes, we shall solve the English grammar exercises.
  होय, आम्ही इंग्रजी अभ्यास सोडवू.
 6. Yes, I shall play on the ground.
  होय, मी मैदानावर खेळणार आहे.
 7. Yes, we shall go for a walk in the evening.
  होय, आपण संध्याकाळी फिरायला जाऊ.
 8. Yes, we shall study in the college library.
  होय, आम्ही महाविद्यालयीन ग्रंथालयात अभ्यास करू.
 9. Yes, I shall work hard to achieve my goal.
  होय, मी माझे ध्येय साध्य करण्यासाठी कठोर परिश्रम करेन.
 10. Yes, we shall watch an airstrike documentary.
  होय, आपण हवाई हल्ला  माहितीपट पाहू.
 11. Yes, I shall buy a book for you.
  होय, मी तुझ्यासाठी एक पुस्तक विकत घेईन.
 12. Yes, we shall collect stamps.
  होय, आपण ठसे  गोळा करू.
 13. Yes, I shall write a story of a genius country boy.
  होय, मी प्रतिभावान ग्रामीण मुलाची एक कथा लिहिणार आहे.
 14. Yes, we shall clean our house tomorrow.
  होय, उद्या आपण आपले घर स्वच्छ करू.
 15. Yes, I shall inquire about the bus.
  होय, मी बस बद्दल चौकशी करेन.
 16. Yes, we shall purchase some vegetables.
  होय, आम्ही/आपण काही हिरवा भाजीपाला खरेदी करू.
 17. Yes, I shall go by bus to my home town.
  होय, मी बसमधून माझ्या शहरी  जाईन.
 18. Yes, we shall read this magazine.
  होय, आम्ही/आपण हे मासिक वाचू.
 19. Yes, I shall have fun on a trip.
  होय, मला सहलीत मजा येइल.
 20. Yes, we shall have our own house.
  होय,आपल्याला आपले स्वतःचे घर असेल.
 21. Yes, I shall send you a message.
  होय, मी तुम्हाला एक संदेश पाठवणार आहे.
 22. Yes, we shall receive him at the airport.
  होय, आम्ही त्याला घेण्यास विमानतळावर जाऊ.
 23. Yes, there I shall reach by 10 o’clock.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  होय, मी तिथे १०  वाजेपर्यंत पोहोचेन.
 24. Yes, we shall solve that issue early.
   होय, आम्ही ती समस्या लवकर सोडवू.
 25. Yes, I shall watch a cartoon movie.
  होय, मी एक हास्यचित्रपट पाहणार आहे.
 26. Yes, we shall plan to go out next week.
  होय, आपण पुढच्या आठवड्यात बाहेर जाण्याची योजना आखू.
 27. Yes, I shall observe the lane.
  होय, मी रस्त्याचे नियम पाळेन.
 28. Yes, we shall communicate with each other.
  होय, आपण एकमेकांशी संवाद साधू.
 29. Yes, I shall drink hot water in the morning.
  होय, मी सकाळी गरम पाणी पिणार.
 30. Yes, we shall save some money for the tour.
  होय, आम्ही दौऱ्यासाठी काही पैसे वाचवणार आहोत.

   Back          Next