Use of Shall to Ask a Question

प्रश्न विचारण्यासाठी  shall 'करील/ करेन ' चा वापर

भविष्यात काहीतरी करण्याची इच्छा विचारण्यासाठी 'मी' आणि 'आम्ही' सह ' शाल' वापरले जाते.

वाक्यरचना

या वाक्याची रचना अशी आहे;

 • Shall + I / we + base form of a verb + other words + question mark (?)
 • (shall) करेन/ असेल + कर्ता (मी / आम्ही) + क्रियापदाचे मूलभूत रूप+ इतर शब्द + प्रश्न चिन्ह (?)

येथे काही उदाहरणे आहेत.

एक नजर टाका-

 1. Shall I go to the market?
  मी बाजारात जाईन का?
 2. Shall we cook sweets for us?
  आम्ही आमच्यासाठी मिठाई बनवणार आहोत का?/ आपण आपल्यासाठी मिठाई बनवू का?
 3. Shall we come on Monday?
  आपण सोमवारी येणार का?
 4. Shall I eat an apple?
  मी एक सफरचंद खाणार का?
 5. Shall we solve English grammar exercises?
  आपण/आम्ही इंग्रजी अभ्यास सोडवणार का?
 6. Shall I play on the ground?
  मी मैदानावर खेळणार का?
 7. Shall we go for a walk in the evening?
  आपण संध्याकाळी फिरायला जाणार का?
 8. Shall we study in the college library?
  आपण/आम्ही महाविद्यालयीन ग्रंथालयात अभ्यास करणार का?
 9. Shall I work hard to achieve my goal?
  मी माझे ध्येय साध्य करण्यासाठी कठोर परिश्रम करेन का?
 10. Shall we watch an airstrike documentary?
  आपण हवाई हल्ला माहितीपट पाहणार का?
 11. Shall I buy a book for you?
  मी तुझ्यासाठी एक पुस्तक विकत घेईन का?
 12. Shall we collect stamps?
  आम्ही/ आपण ठसे गोळा करणार का?
 13. Shall I write a story of a genius country boy?
  मी प्रतिभावान ग्रामीण मुलाची कथा लिहिणार का?
 14. Shall we clean our house tomorrow?
  उद्या आपण आपले घर स्वच्छ करणार का?
 15. Shall I inquire about the bus?
  मी बस बद्दल चौकशी करेन का?
 16. Shall we purchase some vegetables?
  आम्ही/आपण काही हिरवा भाजीपाला खरेदी करणार का?
 17. Shall I go by bus to my home town?
  मी बसमधून माझ्या शहरी जाईन का?
 18. Shall we read this magazine?
  आम्ही/आपण हे मासिक वाचणार का?
 19. Shall I have fun on a trip?
  मला सहलीत मजा येइल का?
 20. Shall we have our own house?
  आपल्याला आपले स्वतःचे घर असेल का?
 21. Shall I send you a message?
  मी तुम्हाला एक संदेश पाठवणार आहे का?
 22. Shall we receive him at the airport?
  आम्ही /आपण त्याला घेण्यास विमानतळावर जाणार का?
 23. Shall there I reach by 10 o’clock?
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  मी तिथे 10 वाजता पोहोचणार का?
 24. Shall we solve that issue early?
  आपण/ आम्ही ती समस्या लवकर सोडवणार का?
 25. Shall I watch a cartoon movie?
  मी एक हास्यचित्रपट पाहणार आहे का?
 26. Shall we plan to go out next week?
  आम्ही/आपण पुढच्या आठवड्यात बाहेर जाण्याची योजना आखू का?
 27. Shall I observe the lane?
  मी रस्त्याचे नियम पाळेन का?
 28. Shall we communicate with each other?
  आम्ही/ आपण एकमेकांशी संवाद साधू का?
 29. Shall I drink hot water in the morning?
  मी सकाळी गरम पाणी पिणार का?
 30. Shall we save some money for the tour?
  आम्ही/ आपण दौऱ्यासाठी काही पैसे वाचवणार आहोत/ वाचवू का?

   Back          Next