Use of ‘shall’ in Negative Sentences

नकारात्मक वाक्यांमध्ये  शाल (shall) चा वापर

भविष्यात काहीतरी न करण्याची इच्छा व्यक्त करण्यासाठी 'मी' आणि 'आम्ही' सह ' शाल' वापरले जाते.

वाक्याची रचना

या वाक्यात, शाल सह not वापरला जातो.

या वाक्याची रचना अशी आहे;

 • Subject (I/ we) + shall not + base form of a verb +remaining words
 • कर्ता (मी / आम्ही) + (करणार/ असणार/ होणार) नाही + क्रियापदाचे मूलभूत रूप+ उर्वरित शब्द

येथे काही उदाहरणे आहेत. रचना वरीलप्रमाणे आहे.

एक नजर टाका-

 1. I shall not go to the market.
  मी बाजारात जाणार नाही.
 2. We shall not cook sweets for us.
  आम्ही आमच्यासाठी गोड बनवणार नाहीत./ आपण आपल्यासाठी गोड बनवणार नाही.
 3. We shall not come on Monday.
  आम्ही सोमवारी येणार नाहीत.
 4. I shall not eat an apple.
  मी एक सफरचंद खाणार नाही.
 5. We shall not solve English grammar exercises.
  आम्ही इंग्रजी अभ्यास सोडवणार नाहीत.
 6. I shall not play on the ground.
  मी मैदानावर खेळणार नाही.
 7. We shall not go for a walk in the evening.
  आपण संध्याकाळी फिरायला जाणार नाहीत.
 8. We shall not study in the college library.
  आम्ही महाविद्यालयीन ग्रंथालयात अभ्यास करणार नाहीत.
 9. I shall not work hard to achieve my goal.
  मी माझे ध्येय साध्य करण्यासाठी कठोर परिश्रम करणार नाही.
 10. We shall not watch an airstrike documentary.
  आम्ही हवाई हल्ला माहितीपट पाहणार नाहीत.
 11. I shall not buy a book for you.
  मी तुझ्यासाठी एक पुस्तक विकत घेणार नाही.
 12. We shall not collect stamps.
  आम्ही/ आपण ठसे गोळा करणार नाही.
 13. I shall not write a story of a genius country boy.
  मी प्रतिभावान ग्रामीण मुलाची कथा लिहिणार नाही
 14. We shall not clean our house tomorrow.
  उद्या आपण आपले घर स्वच्छ करणार नाहीत.
 15. I shall not inquire about the bus.
  मी बस बद्दल चौकशी करणार नाही.
 16. We shall not purchase some vegetables.
  आम्ही/आपण काही हिरवा भाजीपाला खरेदी करणार नाही.
 17. I shall not go by bus to my home town.
  मी बसमधून माझ्या गावी /शहरी जाणार नाही.
 18. We shall not read this magazine.
  आम्ही/आपण हे मासिक वाचणार नाही.
 19. I shall not have fun on a trip.
  मला सहलीत मजा येणार नाही.
 20. We shall not have our own house.
  आमच्याकडे/आपल्याला आमचे/आपले स्वतःचे घर असणार नाही.
 21. I shall not send you a message.
  मी तुम्हाला संदेश पाठवणार नाही.
 22. We shall not receive him at the airport.
  आम्ही त्याला घेण्यास विमानतळावर जाणार नाहीत.
 23.  There I shall not reach by 10 o’clock.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  मी तिथे १० वाजेपर्यंत पोहोचणार नाही.
 24. We shall not solve that issue early.
  आम्ही ती समस्या लवकर सोडवणार नाहीत.
 25. I shall not watch a cartoon movie.
  मी हास्यचित्रपट पाहणार नाही.
 26. We shall not plan to go out next week.
  आम्ही/आपण पुढच्या आठवड्यात बाहेर जाण्याची योजना आखणार नाहीत.
 27. I shall not observe the lane.
  मी रस्त्याचे नियम पाळणार नाही.
 28. We shall not communicate with each other.
  आम्ही/ आपण एकमेकांशी संवाद साधणार नाहीत.
 29. I shall not drink hot water in the morning.
  मी सकाळी गरम पाणी पिणार नाही.
 30. We shall not save some money for the tour.
  आम्ही/ आपण दौऱ्यासाठी काही पैसे वाचवणार नाहीत.

 Back          Next