Use of ‘shall’

‘शाल’ चा वापर

‘शाल’ भविष्यातील योजनांविषयी सांगण्याकरता  ‘मी’ आणि ‘आम्ही’ सह वापरला जातो.

वाक्याची रचना

या वाक्याची रचना अशी आहे;

 • Subject (I/ we) + shall + base form of a verb+ remaining words
 • कर्ता (मी / आम्ही) + शाल + क्रियापदाचे मूळ रुप+ उर्वरित शब्द

येथे काही उदाहरणे दिली आहेत.

 1. I shall go to the market.
  मी बाजारात जाईन.
 2. We shall cook sweets for us.
  आम्ही आमच्यासाठी मिठाई बनवु.
 3. We shall come on Monday.
  आम्ही सोमवारी येऊ.
 4. I shall eat an apple.
  मी एक सफरचंद खाईन.
 5. We shall solve the English grammar exercises.
  आम्ही इंग्रजी व्याकरणाचे सराव सोडवु.
 6. I shall play on the ground.
  मी मैदानावर खेळेन.
 7. We shall go for a walk in the evening.
  संध्याकाळी आम्ही फिरायला जाऊ.
 8. We shall study in the college library.
  आपण महाविद्यालयाच्या ग्रंथालयात अभ्यास करू.
 9. I shall work hard to achieve my goal.
  मी माझे ध्येय साध्य करण्यासाठी कठोर परिश्रम करेन.
 10. We shall watch an airstrike documentary.
  आपण हवाई हल्ला माहितीपट पाहू.
 11. I shall buy a book for you.
  मी तुझ्यासाठी एक पुस्तक विकत घेईन.
 12. We shall collect stamps.
  आम्ही ठसे गोळा करू.
 13. I shall write a story of a genius country boy.
  मी खेड्यातिल  एका अलौकिक बुद्धिमान मुलाची कथा लिहीन.
 14. We shall clean our house tomorrow.
  आपण उद्या आमचे घर स्वच्छ करू.
 15. I shall inquire about the bus.
  मी बसबद्दल विचारपूस करेन.
 16. We shall purchase some vegetables.
  आम्ही काही भाज्या खरेदी करू.
 17. I shall go by bus to my home town.
  मी बसने माझ्या गावी जाईन.
 18. We shall read this magazine.
  आपण हे मासिक वाचू.
 19. I shall have fun on a trip.
  मला सहलीत मजा येइल.
 20. We shall have our own house.
  आम्हाला आमचे स्वतःचे घर असेल.
 21. I shall send you a message.
  मी तुम्हाला एक संदेश पाठवेल.
 22. We shall receive him at the airport.
  आम्ही त्याला विमानतळावर घ्यायला जावू.
 23. There I shall reach by 10 o’clock.
  मी तिथे १० वाजेपर्यंत पोहोचेन.
 24. We shall solve that issue early.
  आम्ही ती समस्या लवकर सोडवू.
 25. I shall watch a cartoon movie.
  मी एक हास्यचित्रपट बघेन.
 26. We shall plan to go out next week.
  आम्ही पुढील आठवड्यात बाहेर जाण्याची योजना आखू.
 27. I shall observe the lane.
  मी रस्त्याचे नियम पाळेन.
 28. We shall communicate with each other.
  आपण एकमेकांशी संवाद साधू.
 29. I shall drink hot water in the morning.
  मी सकाळी गरम पाणी पिईन.
 30. We shall save some money for the tour.
  आम्ही दौर्‍यासाठी काही पैसे वाचवू.

 Back          Next