Use of ‘shall’

‘शाल’ चा वापर

‘शाल’ भविष्यातील योजनांविषयी सांगण्याकरता  ‘मी’ आणि ‘आम्ही’ सह वापरला जातो.

वाक्याची रचना

या वाक्याची रचना अशी आहे;

 • Subject (I/ we) + shall + base form of a verb+ remaining words
 • कर्ता (मी / आम्ही) + शाल + क्रियापदाचे मूळ रुप+ उर्वरित शब्द

येथे काही उदाहरणे दिली आहेत.

 1. I shall go to the market.
  मी बाजारात जाईन.
 2. We shall cook sweets for us.
  आम्ही आमच्यासाठी मिठाई बनवु.
 3. We shall come on Monday.
  आम्ही सोमवारी येऊ.
 4. I shall eat an apple.
  मी एक सफरचंद खाईन.
 5. We shall solve the English grammar exercises.
  आम्ही इंग्रजी व्याकरणाचे सराव सोडवु.
 6. I shall play on the ground.
  मी मैदानावर खेळेन.
 7. We shall go for a walk in the evening.
  संध्याकाळी आम्ही फिरायला जाऊ.
 8. We shall study in the college library.
  आपण महाविद्यालयाच्या ग्रंथालयात अभ्यास करू.
 9. I shall work hard to achieve my goal.
  मी माझे ध्येय साध्य करण्यासाठी कठोर परिश्रम करेन.
 10. We shall watch an airstrike documentary.
  Error occurred when trying to fetch the file using wp_remote_get(). cURL error 35: Recv failure: Connection reset by peer
  आपण हवाई हल्ला माहितीपट पाहू.
 11. I shall buy a book for you.
  मी तुझ्यासाठी एक पुस्तक विकत घेईन.
 12. We shall collect stamps.
  आम्ही ठसे गोळा करू.
 13. I shall write a story of a genius country boy.
  मी खेड्यातिल  एका अलौकिक बुद्धिमान मुलाची कथा लिहीन.
 14. We shall clean our house tomorrow.
  आपण उद्या आमचे घर स्वच्छ करू.
 15. I shall inquire about the bus.
  मी बसबद्दल विचारपूस करेन.
 16. We shall purchase some vegetables.
  आम्ही काही भाज्या खरेदी करू.
 17. I shall go by bus to my home town.
  मी बसने माझ्या गावी जाईन.
 18. We shall read this magazine.
  आपण हे मासिक वाचू.
 19. I shall have fun on a trip.
  मला सहलीत मजा येइल.
 20. We shall have our own house.
  आम्हाला आमचे स्वतःचे घर असेल.
 21. I shall send you a message.
  मी तुम्हाला एक संदेश पाठवेल.
 22. We shall receive him at the airport.
  आम्ही त्याला विमानतळावर घ्यायला जावू.
 23. There I shall reach by 10 o’clock.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  मी तिथे १० वाजेपर्यंत पोहोचेन.
 24. We shall solve that issue early.
  आम्ही ती समस्या लवकर सोडवू.
 25. I shall watch a cartoon movie.
  मी एक हास्यचित्रपट बघेन.
 26. We shall plan to go out next week.
  आम्ही पुढील आठवड्यात बाहेर जाण्याची योजना आखू.
 27. I shall observe the lane.
  मी रस्त्याचे नियम पाळेन.
 28. We shall communicate with each other.
  आपण एकमेकांशी संवाद साधू.
 29. I shall drink hot water in the morning.
  मी सकाळी गरम पाणी पिईन.
 30. We shall save some money for the tour.
  आम्ही दौर्‍यासाठी काही पैसे वाचवू.

 Back          Next