Use of Pronoun ‘Those’

सर्वनाम ‘त्या/ ती/ ते' चा वापर

‘त्या/ ती/ ते' ’(those) हे ‘हे’(that) चे अनेकवचनी रूप आहे. 'दोज' हे सर्वनाम आपल्या पासून दूर असलेल्याअनेकवचनी नामाबद्दल सांगण्यासाठी वापरले जाते. ‘त्या/ ती/ ते’(दोज) हे सर्वनाम एखाद्या विशिष्ट गोष्टीकडे लक्ष वेधते. कारण 'दोज' हे सर्वनाम दुसर्‍या नामाचे स्थान घेते. अनेकवचनी नाम संदर्भित करण्यासाठी किंवा अनेकवचनी नाम बदलण्यासाठी आपण 'दोज' चा वापर करतो. या प्रकरणात आपण 'दोज' हे सर्वनाम आपल्या पासून दूर असलेल्या अनेकवचनी नामाबद्दल सांगण्यासाठीच्या वापराबद्दल जाणून घेऊ. वाक्याची रचना या वाक्यांची रचना अशी आहे;
 • Those + are/ were (verb )+ other words
 • त्या/ ती/ ते + क्रियापद + अन्य शब्द
 • Those + noun + are/ were (verb)+ other words
 • त्या/ ती/ ते+ नाम + क्रियापद + अन्य शब्द
येथे काही उदाहरणे आहेत. रचना वरीलप्रमाणे आहे. एक नजर टाका-
 1. Those oranges are fresh.
  ती संत्री ताजी आहेत.
 2. Those were writing-papers and pencils.
  त्या लिहिण्याचे कागद आणि पेन्सिली होत्या.
 3. Those are automatic calculators.
  ते स्वयंचलित गणनयंत्र (कॅल्क्युलेटर) आहेत.
 4. Those were garlands of flowers.
  ते फुलांचे हार होते.
 5. Those children are mischievous.
  ती मुले खोडकर आहेत.
 6. Those mountains were very steep.
  ते पर्वत मोठया चढाचे  होते.
 7. Those huts are at the bank of the river.
  त्या झोपड्या नदीच्या काठावर आहेत.
 8. Those were the books I needed.
  ती मला आवश्यक असलेली पुस्तके होती.
 9. Those are my phones.
  ते माझे फोन आहेत. ते विद्यार्थी आपल्या अभ्यासाबाबत गंभीर आहेत.
 10. Those were your watercolour bottles.
  त्या तुझ्या जल रंगाच्या बाटल्या होत्या.
 11. Those were selected oil paintings.
  ती निवडलेली तैलचित्रे होती.
 12. Those trees are in the mountains.
  ती झाडे डोंगरावर आहेत.
 13. Those students are serious about their studies.
  ते विद्यार्थी आपल्या अभ्यासाबाबत गंभीर आहेत.
 14. Those cycles are useful for handicaps.
  त्या सायकली अपंगांसाठी उपयुक्त आहेत.
 15. Those insects were very small.
  ते कीटक खूपच लहान होते.
 16. Those women are trained nurses.
  त्या महिला प्रशिक्षित परिचारिका आहेत.
 17. Those are her documents.
  ती तिची कागदपत्रे आहेत.
 18. Those books are available in a library.
  ती पुस्तके ग्रंथालयात उपलब्ध आहेत.
 19. Those were damaged pieces of a blanket.
  ते ब्लँकेटचे (घोंगडीचे)खराब झालेले तुकडे होते.
 20. Those designs were very attractive.
  त्या डिझाईन्स खूप आकर्षक होत्या.
 21. Those are the computers of my son.
  ती माझ्या मुलाची संगणकेआहेत.
 22. Those are the assets of the company.
  त्या कंपनीची मालमत्ता आहे.
 23. Those chairs are very expensive.
  त्या खुर्च्या खूप महाग आहेत.
 24. Those students are in the sixth standard.
  ते विद्यार्थी सहाव्या इयत्तेत आहेत.
 25. Those dresses are for ICSE students.
  ते गणवेश आयसीएसई च्या विद्यार्थ्यांसाठी आहेत.
 26. Those wallets are of leather.
  ते पाकीट चामड्याचे आहेत.
 27. Those bags were blue in colour.
  त्या पिशव्या निळ्या रंगाच्या होत्या.
 28. Those utensils were clean.
  ती भांडी स्वच्छ होती.
 29. Those are computer accessories.
  त्या संगणकाच्या वस्तू आहेत.
 30. Those girls were beautiful.
  त्या मुली सुंदर होत्या.
   Back          Next