Use of Was: Questions about State

वॉज चा वापरः स्थितीबद्दल प्रश्न

आता आपण वॉज चा वापर करुन प्रश्न कसा तयार करावा ते पाहू.

Formation of a question

प्रश्नाची रचना

प्रश्न विचारण्यासाठी च्या वाक्याची रचना अशी आहे;

 • Was + subject (I/he/ she/ it/  any other singular noun)+ remaining words + question mark (?)
 • होतो/होते /होता/ होती  + कर्ता (मी/ तो / ती / ते/ अन्य तृतीय एकवचनी नाम)  + उर्वरित शब्द + प्रश्न चिन्ह (?)

येथे काही उदाहरणे आहेत.

चला एक नजर टाकूया-

 1. Was she a girl?
  ती मुलगी होती का?
 2. Was he a boy?
  तो मुलगा होता का?
 3. Was Sarika happy?
  सारिका आनंदी होती का?
 4. Was Balu very tired?
  बालू खूप थकले होते का?
 5. Was she bored?
  ती कंटाळलेली होती का?
 6. Was he a peaceful person?
  तो शांत व्यक्ती होता का?
 7. Was Sameer present?
  समीर उपस्थित होता का?
 8. Was she pleased?
  ती खूप आनंदी होती का?
 9. Was he extremely sorry?
  त्याला अत्यंत खेद होता का?
 10. Was my brother surprised?
  माझा भाऊ आश्चर्यचकित झालेला होता का?
 11. Was her sister sad?
  तिची बहीण दुःखी होती का?
 12. Was she thirsty?
  ती तहानलेली होती का?
 13. Was he frightened?
  तो घाबरलेला होता का?
 14. Was she eighteen years old?
  ती अठरा वर्षांची होती का?
 15. Was Nayana seventeen?
  नयना सतरा वर्षांची होती का?
 16. Was he an older person?
  तो वृद्ध व्यक्ती होता का?
 17. Was the teacher angry?
  शिक्षक रागावलेले होते का?
 18. Was he mischievous?
  तो खोडकर होता का?
 19. Was his father a tragic person?
  त्याचे वडील त्रासदायक व्यक्ती होते का?
 20. Was her mother superstitious?
  तिची आई अंधश्रद्धाळू होती का?
 21. Was she innocent?
  ती निर्दोष होती का?
 22. Was Saumya helpful?
  सौम्या मदतशील होती का?
 23. Was he active?
  तो सक्रिय होता का?
 24. Was she helpful?
  ती खूप मदतशील होती का?
 25. Was Anand talented?
  आनंद हुशार होता का?
 26. Was he handsome?
  तो देखणा होता का?
 27. Was she gorgeous?
  ती खूप सुंदर होती का?
 28. Was the motorman very cautious?
  आगगाडीचा चालक अतिशय सावध होता का?
 29. Was he a comic person?
  तो विनोदी व्यक्ती होता का?
 30. Was Sameer a loyal person?
  समीर एकनिष्ठ व्यक्ती होता का?

Back         Next