Describing People

लोकांचे वर्णन करणे

 1. She is very beautiful.
  ती खूप सुंदर आहे.
 2. He is handsome.
  तो देखणा आहे.
 3. She is tall.   
  ती उंच आहे.
 4. He is short. 
  तो बुटका आहे.
 5. Sameer is of medium height.
  समीर मध्यम उंचीचा आहे.
 6. Sayana is fair.
  सायना गोरी आहे.
 7. He is a rude person.    
  तो एक उद्धट व्यक्ती आहे.
 8. Kitty is dark.
  किट्टी काळी आहे.
 9. He looks funny.  
  तो मजेदार दिसतो.
 10. Her cousin is blonde.
  तिची चुलत बहिण पिंगट केस व गोरी त्वचा असलेलीआहे.
 11. Charwak is clean-shaved.
  चार्वाकने गुळगुळीत दाढी केलीआहे.
 12. That baby is very cute.
  ते बाळ खूप गोंडस आहे.
 13. Saurabh has a moustache.  
  सौरभला मिशी आहे.
 14. He has long hair.
  त्याचे केस लांब आहेत.
 15. Akash has a beard.
  आकाशची दाढी आहे.
 16. She has large brown eyes. 
  तिचे डोळे मोठे तपकिरी आहेत.
 17. Rohan is well-built.
  रोहन बांधेसूद आहे.
 18. Nandini was slim at that time.
  त्यावेळी नंदिनी सडपातळ होती.
 19. His father is still elegant.
  त्याचे वडील अजूनही मोहक आहेत.
 20. That girl is gorgeous.
  ती मुलगी सुंदर आहे.
 21. You are pessimistic.
  आपण निराशावादी आहात.
 22. Sam is very fat.
  सॅम खूप लठ्ठ आहे.
 23. Kaya is healthy.
  काया सशक्त आहे.
 24. Gautam is skinny.
  गौतम हाडकुळा आहे.
 25. She has a bony face.
  तिचा चेहरा अस्थिमयआहे.
 26. Rupa doesn’t open her small mouth.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  रुपा तिचे छोटे तोंड उघडत नाही.
 27. A straight nose adds the beauty of her face.
  सरळ नाक तिच्या चेहर्‍याचे सौंदर्य वाढवते.
 28. She is charming.
  ती मोहक आहे.
 29. His sister is young. 
  त्याची बहीण तरुण आहे.
 30. He has a square face. 
  त्याचा चेहरा चौरस आहे.

        Back          Next