Homes of Persons

व्यक्तींची घरे

 1. Abbey 
  ख्रिस्ती संन्यस्त स्त्रीपुरुष जेथे राहतात तो मठ
 2. Adobe house
  काड्यामातिच्या विटांचे घर
 3. Asylum
   
  वेड्यांचे इस्पितळ
 4. Barrack
  सैनिकांची राहण्याची जागा
 5. Bungalow
  बंगला
 6. Caravanserai
  धर्मशाळा
 7. Castle
  किल्ला 
 8. Cottage 
   
  पर्णकुटी
 9. Duplex 
   
  दुमजली
 10. Farm house
  शेतावरील घर
 11. Flat
  फ्लॅट/ इमारतितील घर
 12. Hostel
  वसतिगृह
 13. Hotel
  हॉटेल
 14. House 
  घर
 15. House boat
  राहण्यासाठी आवश्यक सर्व सुविधा आहेत अशी नाव
 16. Hut
  झोपडी
 17. Igloo 
  इग्लू
 18. Lodge
  झोपण्याची तात्पुरती सोय असलेले घर
 19. Log cabin
  झाडाच्या खोडांनी बनविलेले एक छोटेसे घर
 20. Manor
  खेड्यातिल जमिनीलगत एक मोठे जुने घर
 21. Mansion
  हवेली
 22. Monastery
  मठ
 23. Nunnery
  नन झालेल्या स्त्रियांचा मठ
 24. Orphanage
  अनाथाश्रम
 25. Palace
  राजवाडा          
 26. Shack
  ओबडधोबड स्वरुपाची झोपडी     
 27. Tent
  तंबू
 28. Treehouse
  झाडाच्या फांद्यांमध्ये बांधलेला निवारा
 29. Vicarage
  ख्रिस्ती लोकांचे प्रार्थनामंदिर धर्मोपदेशक अधिकारक्षेत्रातील प्रदेश
 30. Wigwam
  (उत्तर अमेरिकन इंडियन्स वापरत असतअशी) झोपडी किंवा तंबू

   Back          Next