Things in Kitchen

स्वयंपाकघरातील वस्तू

(ऐकण्यासाठी ऑडिओ बटणावर क्लिक करा व म्हणण्याचा सराव करा.)

 1. Bowl  
   
  वाडगा
 2. Cup 
   
  कप
 3. Cutting board 
  कापण्यासाठी फळी
 4. Cylinder 
   
  सिलेंडर
 5. Dish 
   
  ताटली
 6. Fork 
   
  काटा चमचा
 7. Frying pan 
   
  तळण्याचा तवा
 8. Gas stove 
   
  गॅस स्टोव्ह
 9. Glass 
   
  पेला
 10. Grater
   
  किसणी
 11. Jug 
   
  जग
 12. Knife 
   
  चाकू
 13. Ladle
   
  पळी
 14. Lighter 
   
  लाइटर
 15. Mesh skimmer
   
  झारणे
 16. Napkin 
   
  मोठा हात रुमाल
 17. Place mat 
   
  जेवणाच्या टेबला वर ठेवण्याची चटई
 18. Place setting 
   
   मांडणी
 19. Plate 
   
  थाळी
 20. Rolling board 
   
  पोळपाट
 21. Rolling pin 
   
  लाटणे
 22. Saucer 
   
  बशी
 23. Sieve 
   चाळणी
 24. Spatula 
   
  उलथने
 25. Spice container
   
  मसाल्याचा डबा
 26. Spoon 
   
  चमचा
 27. Steak knife 
   
  मांसाचा किंवा माशाचा भाजलेला मोठा तुकडा कापण्यासाठीचा चाकू
 28. Strainer
   
  गाळणी
 29. Tray 
   
  तबक (ट्रे)
 30. Whisk
   
  तारेची रवी

BACK           NEXT