Speaking out of home

घराबाहेर बोलणे

जेव्हा आपण घराबाहेर पडतो तेव्हा आपल्यासमोर वेगवेगळ्या परिस्थिती असतात. आपण या परिस्थितीनुसार बोलतो.

खालि संभाषणाचि काहि वाक्ये आहेत.

वाचा, ऎका आणि बोला-

 • Where does this road lead?
  हा रस्ता कोठे जातो?
 • This road leads to Mumbai.
  हा रस्ता मुंबईकडे जातो.
 • Where is the bus stop?
  बस स्टॉप कोठे आहे?
 • The bus stop is near.
  बसस्टॉप जवळ आहे.
 • How is the bus frequency?
  बसची वारंवारता कशी आहे?
 • The bus frequency is too low at this bus stop.
  या बस स्थानकावर बसची वारंवारता खूप कमी आहे.
 • Better you go to the next bus stop.
  तूम्ही पुढील बस स्थानकावर जाणे चांगले.
 • Always walk on the footpath.
  सदैव पदपथा वर चाला.
 • A shopping mall is just next to the railway station.
  एक शॉपिंग मॉल (खरेदी केंद्र) रेल्वे स्थानकाच्या अगदी पुढे आहे.
 • The mall is really nice.
  मॉल खरोखर छान आहे.
 •  There is also a multiplex.
  मल्टीप्लेक्स (अनेक स्वतंत्र चित्रपटगृह असणारी मोठी इमारत )देखील आहे.
 • We see the richness at this place.
  आम्हाला या ठिकाणी समृद्धता दिसते.
 • This place is for rich people.
  ही जागा श्रीमंत लोकांसाठी आहे.
 • This place is not affordable for us.
  ही जागा आम्हाला परवडणारी नाही.
 • One should earn at least a hundred thousand per month to stay here. 
  येथे राहण्यासाठी दरमहा किमान शंभर हजारांची कमाई केली पाहिजे.
 • Oh, it’s beyond our capacity.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  ओह, हे आमच्या क्षमतेपलीकडे आहे.
 • We should be the owner of a company.
  आपण एखाद्या कंपनीचे मालक असले पाहिजे.
 • Not necessary. We can earn by other means also.
  गरज नाही. आपण इतर मार्गांनी देखील पैसे कमवू शकतो.
 • I forgot. I have a meeting.
  मी विसरलो. माझी एक बैठक आहे.
 • I should reach there in time. Come what may.
  मी तिथे वेळेवर पोचलो पाहिजे. काहि झालं तरी.
 • Take a cab so that you will reach in time.
  भाडोत्री गाडी करा जेणेकरून आपण वेळेवर पोहोचाल.
 • You have done a good job.
  आपण चांगले काम केले आहे.
 • Better suggestion
   चांगली सूचना
 • There is too much traffic everywhere in Mumbai.
  मुंबईत सर्वत्र बरीच रहदारी आहे.
 • We have to manage the time very carefully.
  आपल्याला वेळ खूप काळजीपूर्वक साधायचा आहे.
 • Survival in Mumbai is very tough.
  मुंबईत जगणे खूप कठीण आहे.
 • But everyone can get the source of income here.
  परंतु प्रत्येकास येथे उत्पन्नाचे स्रोत मिळू शकतात.
 • I had a good time with you.
  तुझ्याबरोबर माझा  वेळ छान गेला.
 • Thank you
  धन्यवाद
 • Me too
  तुलाहि (मी पण धन्यवाद देतो. )

   Back          Next