Use of That in Negative Sentences

‘तो /ती /ते 'चा नकारात्मक वाक्यांमध्ये वापर

सर्वनाम ‘तो /ती /ते ' चा वापर

या धड्यात आपण ‘that’चा नकारात्मक वाक्यांमध्ये उपयोग शिकू.

नकारात्मक वाक्याची रचना करण्यासाठी ‘that’ चा उपयोग

या वाक्याची रचना अशी आहे-

 • That + is not + other words
 • तो /ती /ते + नाही + इतर शब्द (उर्वरित शब्द)
 • That + noun + is not + other words
 • तो /ती /ते + नाम+ नाही + इतर शब्द (उर्वरित शब्द)

येथे काही उदाहरणे आहेत. रचना वरीलप्रमाणे आहे.

एक नजर टाका–

 1. That is not a notebook.
  ती एक वही नाही.
 2. That is not a car.
  ती एक कार नाही.
 3. That is not a table.
  तो टेबल नाही.
 4. That is not fair.
  ते योग्य नाही.
 5. That is not a surprising work.
  ते आश्चर्यकारक काम नाही.
 6. That is not an expensive painting.
  ते एक महाग चित्र नाही.
 7. That is not a bright colour.
  तो एक तेजस्वी रंग नाही.
 8. That is not mine.
  ते माझे नाही.
 9. That is not yours.
  ते तुमचे/ तुझे नाही.
 10. That is not used before.
  ते आधी वापरले जात नाही.
 11. That is not a charitable trust.
  तो धर्मादाय न्यास नाही.
 12. That glass is not occupied by the air.
  तो ग्लास हवेने व्यापलेला नाही.
 13. That painting is not hung on a wall.
  ते चित्र भिंतीवर लटकलेले नाही.
 14. That is not a precious stone.
  तो एक मौल्यवान दगड नाही.
 15. That is not your pen.
  तो तुमचा पेन नाही.
 16. That is not my teacher’s bag.
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  ती माझ्या शिक्षकाची पिशवी नाही.
 17. That is not my favorite place.
  ते माझे आवडते ठिकाण नाही.
 18. That is not charcoal.
  तो कोळसा नाही.
 19. That is not very easy.
  ते अतिशय सोपे नाही.
 20. That is not a topic of science.
  तो विज्ञानाचा विषय नाही.
 21. That is not a new chapter.
  तो एक नवीन धडा नाही.
 22. That is not a very nice thing.
  ती खूप छान गोष्ट नाही.
 23. That is not a blue carpet.
  ती निळी सतरंजी नाही. / तो निळा गालिचा नाही.
 24. That flower is not for my friend.
  ते फुल माझ्या मित्रासाठी नाही.
 25. That house is not very spacious.
  ते घर अतिशय प्रशस्त नाही.
 26. That is not a long route.
  तो एक लांब मार्ग नाही.
 27. That is not a water painting.
  ते जलचित्र नाही.
 28. That mountain is not steep.
  तो डोंगर मोठया चढाचा नाही.
 29. That is not a brave boy.
  तो एक धाडसी मुलगा नाही.
 30. That is not a sudden reaction.
  ती अचानकपणे घडणारी प्रतिक्रिया नाही.

BACK        NEXT