Ladies’ wear

महिलांचे कपडे

 1. Bikini 
  स्त्रियांचा पोहण्याचा पोशाख
 2. Blouse 
  पोलके
 3. Bodice
  चोळी
 4. Body suit
  सर्व बाजूंनी बंद असलेले वस्त्र
 5. Cloak
  मोठा झगा
 6. Corset
  काचोळी/ चोळी
 7. Frock
  झगा
 8. Ghagra
   घागरा
 9. Girdle
  आतील घट्ट वस्त्र
 10. Gown
  पायघोळ लांब झगा
 11. Hoodie
  डोके झाकण्यासाठी टोपी असलेला सदरा
 12. Jacket
  जॅकेट
 13. Ladies’ trousers
  Requested file could not be found (error code 404). Verify the file URL specified in the shortcode.
  पायघोळ/ विजार
 14. Leggings
  पायांकरीता असलेले कपड्याचे/ कातड्याचे बाह्य आवरण
 15. Night gown
  रात्री घालावयाचा सैल झगा
 16. Nightwear
  रात्री घालण्याचे कपडे
 17. Panties
  स्त्रियांची घट्ट बसणारी चड्डी
 18. Petticoat
  परकर
 19. Robe
  लांब झगा
 20. Salwar kameez
  सलवार कमीज
 21. Sari
  साडी
 22. Scarf
  गळपट्टा
 23. Sheath dress
  पोलके आणि स्कर्ट एकत्र जोडलेला ड्रेस
 24. Shorts
  चड्डी
 25. Skirt
  परकर
 26. Slip
  मुख्य कपड्याखाली घालण्याची बनियान
 27. Swimsuit
  पोहण्याचा पोशाख
 28. Tank top
  बाह्या, कॉलर किंवा बटणे नसलेला मऊ सूती शर्ट
 29. Thong
  अरुंद चड्डी
 30. Underwear
   
  मुख्य कपड्याखाली घालायचे आतील कपडे

BACK        NEXT