Gents’ wear

पुरुषांचे कपडे

 1. Bathrobe
  अंघोळीच्या आधी किंवा नंतर परिधान करण्याचा कोट
 2. Belt
  कापड, कातडे इत्यादीचा पट्‍टा
 3. Blazer
  औपचारिक जॅकेट
 4. Bush shirt
  खिसा लावलेला सैल सूती सदरा
 5. Cap
  टोपी
 6. Cardigan
  लोकरीचे विणलेले जॅकेट
 7. Cargo pant
  मोठी आणि बरेच खिसे असलेलि सैल पँट
 8. Dhoti
  धोतर
 9. Half pant
  अर्धी चड्डी
 10. Hat
  हॅट /टोपी
 11. Jacket
  जॅकेट
 12. Jeans
  जीन्स /निळ्या सुती कपड्याच्या विजारी
 13. Jogging bottoms
  एक प्रकारचि खेळासाठी वापरली जाणारी मऊ, हलकि विजार
 14. Jumper
  खलाशाचे कुडते
 15. Necktie
  गळ्याला बांधण्याची अरुंद कपड्याची पट्टी
 16. Nightwear
  रात्री घालण्याचे कपडे
 17. Overcoat
  अंगावरील कपडयांवर घालायचा उबदार कोट
 18.  Pant
  पँट
 19. Pantaloons
  विजार
 20. Scarf
  गळपट्टा
 21. Shorts
  चड्डी
 22. Singlet
  गंजीफ्रॉक
 23. Suit
  सूट
 24. Tracksuit
  कसरत करताना घालण्याचा कपड्यांचा (जॅकेट आणि पॅन्टचा असणारा ) सूट
 25. Trench coat
  पट्‍टा असलेला लांब, सैल कोट,
 26. Trousers
  विजार/पायघोळ
 27. T-shirt
  (टी-शर्ट)आखूड बाह्यांचा बिनकॉलरचा सदरा
 28. Underwear
  मुख्य कपड्याखाली घालायचे आतील कपडे
 29. Vest
  बनियान
 30. Waistcoat
   
  बिनबाहीचे जॅकेट

BACK       NEXT