Flowers

फुले

(ऐकण्यासाठी ऑडिओ बटणावर क्लिक करा व म्हणण्याचा सराव करा.)               

 1. Anemone 
  समुद्रफूल, चांदणीच्या आकाराची फुले असणारे एक लहान झुडुप
 2. Bluebell
   
  घंटीच्याआकाराचे निळया किंवा पांढ-या फुलांचे झाड
 3. Blue water lily
   
  निळे कमळ
 4. Bougainvillea
   
  बोगेनविले
 5. Camomile
   
  कॅमोमाईल
 6. Chrysanthemum
   
  शेवंती
 7. Daffodil
   
  पिवळ्या रंगाचे फूल / स्वयादिसँ
 8. Dahlia
   
  दहलिया/ मखमली
 9. Daisy
   
  एक प्रकारचे रानटी गवत फूल / डेझी
 10. Dandelion
   
  डंडेलियन / पिवळ्या रंगाची फूले येणारे रानटी फुलझाड
 11. Dhatura
   
  धोतरा
 12. Erythrina
    पांगारा
 13. Hibiscus
   
  जास्वंद
 14. Jasmine
   
  कुंदा (जाई)
 15. Lily
   
  कृष्णकमळ
 16. Lotus
   कमळ
 17. Magnolia
   
  चंपा
 18. Marigold
   
  झेंडू (गेंदा)
 19. Night blooming jasmine
   
  रात्री फुलणारी चमेली, रातराणी
 20. Night flowering jasmine
   
  पारिजातक
 21. Oleander
   कण्हेर
 22. Pandanus
   
  केवडा
 23. Periwinkle
   
  सदाफुली
 24. Pink rose
   
  गुलाबी गुलाब
 25. Plumeria
   
  चाफ़ा
 26. Primrose
   
  गुलछबुचे फुल,पिवळया फुलांचे रानटी रोप
 27. Rose
   
  गुलाब
 28. Tuberose
   
  निशिगंध
 29. Tulip
   
  घंटेच्या आकाराचे मोठे तेजस्वी फूल
 30. Zinnia  
   
  गौरीहर

BACK                    NEXT