Was: Affirmative Answers about Profession

(वॉज)होतो/होते /होता/ होती :व्यवसायाबद्दल सकारात्मक उत्तरे

या धड्यात आपण सकारात्मक उत्तरे कशी तयार करावी ते पाहू.

सकारात्मक उत्तराची रचना

सकारात्मक उत्तराची रचना अशी आहे;

 • Yes, + subject (I/he/she/it/ any singular noun) + was + remaining words.
 • होय, + कर्ता ( मी/ तो / ती / ते / अन्य एकवचन संज्ञा) + होतो/होते /होता/ होती + उर्वरित शब्द.

or किंवा थोडक्यात उत्तर देण्यासाठी आपण फक्त-

 • Yes + subject (I/he/she/it/singular noun) + was
 • होय + कर्ता ( मी/तो / ती / ते / अन्य एकवचन संज्ञा) + (वॉज)होतो/होते /होता/ होती
 • Yes, he was.
  (होय, तो होता.)
 • Yes, she was.
  (होय, ती होती.)

असे म्हणू शकतो.

येथे काही उदाहरणे आहेत. रचना वरीलप्रमाणे आहे.

एक नजर टाका–

 1. Yes, he was a hawker.
  होय, तो एक हातगाडीवरून माल विकणारा फेरीवाला होता. (Yes, he was.)
 2. Yes, I was an MLA.
  होय,  मी आमदार होते/होतो. (Yes, I was.)
 3. Yes, he was a blacksmith.
  होय, तो लोहार होता. (Yes, he was.)
 4. Yes, my brother was a pilot.
  होय, माझा भाऊ एक वैमानिक होता. (Yes, he was.)
 5. Yes, he was a shopkeeper.
  होय, तो एक दुकानदार होता. (Yes, he was.)
 6. Yes, her sister was a designer.
  होय, तिची बहिण एक डिझायनर होती. (Yes, she was.)
 7. Yes, his father was a collector.
  होय, त्याचे वडील जिल्हाधिकारी होते. (Yes, he was.)
 8. Yes, her brother was a watchman.
  होय, तिचा भाऊ एक पहारेकरी होता. (Yes, he was.)
 9. Yes, Sahil was a taxi driver.
  होय, साहिल टॅक्सी चालक होते. (Yes, he was.)
 10. Yes, she was a fiction writer.
  होय, ती एक कल्पित कथा लेखक होती. (Yes, she was.)
 11. Yes, Sameer was an architect.
  होय, समीर एक वास्तुविशारद होता. (Yes, he was.)
 12. Yes, he was a skilled potter.
  होय, तो एक कुशल कुंभार होता. (Yes, he was.)
 13. Yes, he was a bank manager.
  होय, तो एक बँक व्यवस्थापक होता. (Yes, he was.)
 14. Yes, she was a news reporter.
  होय, ती एक बातमी पत्रकार होती. (Yes, she was.)
 15. Yes, Tarak was a comic poet.
  होय, तारक हा विनोदी कवी होता. (Yes, he was.)
 16. Yes, Lara was a clerk in primary school.
  होय, लारा शाळेत लिपिक होती. (Yes, she was.)
 17. Yes, she was a Foreign Minister.
  होय, ती परराष्ट्र मंत्री होती. (Yes, she was.)
 18. Yes, Sachin was a cricket player.
  होय, सचिन क्रिकेट खेळाडू होता. (Yes, he was.)
 19. Yes, she was a doctor at a government hospital.
  होय, ती सरकारी रुग्णालयात डॉक्टर होती. (Yes, she was.)
 20. Yes, my mother was a professor of the English language.
  होय, माझी आई इंग्रजी भाषेची प्राध्यापिका होती. (Yes, she was.)
 21. Yes, my sister was a chemical engineer.
  होय, माझी बहीण रासायनिक अभियंता होती.(Yes, she was.)
 22. Yes, she was a ticket checker in the railway department.
  होय, ती रेल्वे विभागात तिकीट तपासक होती. (Yes, she was.)
 23. Yes, she was an advocate at the Supreme Court.
  होय, ती सर्वोच्च न्यायालयात वकील होती. (Yes, she was.)
 24. Yes, his uncle was a professional photographer.
  होय, त्याचे काका एक व्यावसायिक छायाचित्रकार होते. (Yes, he was.)
 25. Yes, she was a motorwoman on the Mumbai local train.
  होय, मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये ती आगगाडीची चालक होती. (Yes, she was.)
 26. Yes, she was a nurse in medical college.
  होय, ती वैद्यकीय महाविद्यालयात  एक नर्स होती. (Yes, she was.)
 27. Yes, he was an officer in the education department.
  होय, ते शिक्षण विभागाचे अधिकारी होते. (Yes, he was.)
 28. Yes, Smita was a teacher in Aurangabad.
  होय, स्मिता औरंगाबाद मध्ये शिक्षीका होती. (Yes, she was.)
 29. Yes, she was an academic book publisher.
  होय, ती एक शैक्षणिक पुस्तक प्रकाशक होती. (Yes, she was.)
 30. Yes, he was a bookseller in Pune.
  होय, तो /ते पुण्यात पुस्तक विक्रेता होता /होते.(Yes, he was.)

Back          Next