Words Starting from Vowels

स्वरांपासून सुरू होणारे शब्द

(ऐकण्यासाठी ऑडिओ बटणावर क्लिक करा व म्हणण्याचा सराव करा.)

 1. Abroad
   
  परदेशात
 2. And
  आणि
 3. Allergy   
    
   वावडं
 4. Alloy
   
  धातूंचे मिश्रण
 5. Apple 
     
  सफरचंद
 6. Aeroplane 
   
  विमान 
 7. Anchor   
  जहाजाचा नांगर
 8. Android   
   
   अँड्रॉइड
 9. Echo     
   
  प्रतिध्वनी
 10. Eddy   
  हवेचा भोवरा
 11. Elephant   
  हत्ती
 12. Elegant  
  शोभिवंत
 13. Encourage
   
  प्रोत्साहित करणे
 14. End    
  समाप्त
 15. Enjoy
   
  आनंद लूटणे
 16. Entertainment   
   
  मनोरंजन
 17. Entry   
  प्रवेश
 18. Income
   
  उत्पन्न
 19. Ink pot   
  शाईचे भांडे
 20. Inspiration     
  प्रेरणा
 21. Internet   
   
  इंटरनेट
 22. Introduction   
   
  परिचय
 23. Occupation 
   
  व्यवसाय
 24. Orange   
   
  नारिंगी,संत्रा
 25. Out   
   
  बाहेर
 26. Umbrella   
  छत्री
 27. Umpire
   
  पंच
 28. Unbeliever   
  अविश्वासू
 29. Unicorn 
  एक काल्पनिक एकशृंगी घोडा
 30. Unique  
   
  अद्वितीय

          BACK               NEXT